NUH (A.S.)

Hz. Nuh, Kur’ân’da zikri ve kıssası geçen peygamberlerdendir. Kırk yaşlarındayken peygamber oldu. Kendisine inanmayanların tufanla cezalandırılıp, yok edilmesi hadisesi olan “Nuh Tufanı” ile meşhurdur.

Hz. Nuh, önce kavmini gizliden gizliye dâvete başladı. Bir müddet sonra etrafındaki mü’min halkası genişledi ve açıktan dâvete başladı. Kavminin ileri gelenleri önce onunla alay etmeye başladılar, daha sonra ciddî bir şekilde tavır aldılar. Hz. Nuh, büyük bir azim ve sabırla senelerce hakkı tebliğe devam etti. Cenâb-ı Hakkın emir ve yasaklarını kavmine bildiriyor, fakat bir çoğu inanmıyordu. Sonunda Cenâb-ı Hak, Hz. Nuh’a büyük bir gemi yapmasını emretti.

Hz. Nuh, en büyük mu’cizesi olmak üzere, tarihteki ilk gemiyi inşâ etti. Gemi tamamlanınca, mü’minleri ve bütün hayvanlardan birer çiftini gemiye aldı. Vakit gelince büyük bir tufan çıktı ve her taraf sularla kaplandı. Nuh ve yanındakiler dışında herkes helâk oldu. Gemi, Muharrem’in 10. gününde, Cûdî Dağına (bk. Cebel-i Cûdî maddesi) oturdu.

İnsanoğlunun yeniden çoğalması Hz. Nuh ve ona inananlar sayesinde gerçekleştiği için ona “Âdem-i Sânî” (İkinci Âdem) denilmiştir. Kurân-ı Kerîm’de, başına gelen her olaya karşı şükrettiği için “Şekûr” (çok şükreden) sıfatıyla tavsif edilen Hz. Nuh, rivayetlere göre 1050 yaşlarında vefat etmiştir.
Yükleniyor...