Block title
Block content

NUMAN İBNİ BEŞİR (R.A.)

 
Numan ibni Beşir (r.a.) Ensardandır. Halife I. Yezid döneminde Kûfe valiliği yaptı. Yezid döneminde çıkan siyasî çalkantılar sırasında Yezid, olayları yatıştırmak amacıyla Medine’deki Abdullah bin Hanzale’nin yanına onu göndermişti.

Hz. Peygamberden (a.s.m.) bir çok hadis rivayet etmiştir. Ensardan Zeyd bin Hârice’nin, vefat ettikten sonra, Hz. Peygamberin (a.s.m.) nübüvvetini tasdik eden ve gelecekten haber veren sözler söylediğine şahid olanlardandı.
Paylaş
Yükleniyor...