NU’MAN İBNİ MUKARRİNİ’L-AHMESİYYİ’L-MÜZEYN (R.A.)

Nu’man bin Mukarrin, Müzenî kabîlesindendir. Künyesi Ebû Amr’dır. Kardeşleri, Suveyd bin Mukarrin ve Nuaym bin Mukarrin ile birlikte Hudeybiye Antlaşmasından önce Müslüman oldular. Kardeşleri de Nu’man gibi askerlik ve kahramanlık bakımından meşhur Sahabîlerdendi.

Nu’man bin Mukarrin, Resulullah (a.s.m.) ile beraber Mekke’nin fethine ve Huneyn Gazvelerine katıldı. Vedâ Haccında da hazır bulundu. Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) halifeliği zamanında irtidat fitnesine karşı verilen mücâdeleye katıldı. Nu’man İslâm’a olan hizmetlerine Hz. Ömer’in (r.a.) halifeliği devrinde de devam etti. 642 yılında Nihavent’te şehîd oldu.
Yükleniyor...