NUSAYBİN

Mardin’in ilçelerinden birisi olan Nusaybin’in, 2000 yılı itibariyle nüfusu 81.899’dur. Mevcut nüfusun % 69'u şehir merkezinde, geriye kalan % 31'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Nusaybin pamuk, tahıl tarımı ve petrolü olan bir yerdir. Suriye ile sınır ilçesi olması itibariyle zengin bir sınır ticareti potansiyeline de sahiptir.

Bazı hadis-i şeriflerde farklı bir özelliğiyle, yani burada yaşayan cinleriyle geçer. Resul-i Ekrem (a.s.m.) Batn-ı Nahl denilen yerde, Nusaybin cinlerine İslâm dini hakkında bilgi verir ve onları İslâma davet eder. Bu sırada cinler bir delil isterler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (a.s.m.) bir ağaca gelmesi için emreder. Ağaç bir mucize eseri olarak yerinden çıkıp gelir ve ardından tekrar yerine gider.

Tarihi çok eskilere kadar uzanan Nusaybin, M.Ö. 4500 yıllarında Subarular tarafından kurulmuş, M.Ö. 3000 yıllarında Sümer kralı Lugazakis tarafından "Nırbo" olarak adlandırılmış ve Çağ-Çağ deresinin batısında yeniden inşa edilmiştir. Tarih boyunca yukarı Mezopotamya'nın en büyük şehri olarak yer almıştır. Sırasıyla Sümerler, Akadlar, Akad-Sümer İmparatorluğu, Babilliler, Mitanniler, Asurlular, Med-Persler, Selefkuslar, Abgar Krallığı ve Romalıların hâkimiyetine girmiştir. Romalıların elinden zaman zaman Sâsânîler de alarak buraya hükmetmişlerdir. M.S. 637 yıllında ise, İslâmiyetin hâkimiyetine giren Nusaybin, sırasıyla Emevîler, Abbasîler, Mervanîler, Eyyûbîler, Selçuklular, Karakoyunlular, Artukoğulları ve Akkoyunluların idaresinde bulunmuş. 1516 yılında da Osmanlı İmparatorluğunun idaresine girmiştir.
Yükleniyor...