Olumsuzluk ekleri

  • Osmanlıca’da olumsuzluk ekleri “lâ” “nâ” “bî” ekleridir. Bu ekler kelimenin önüne gelir.

Lâ-yemût, Nâ-mütenâhî, Bî-çâre

  • Bazen iki ek üst üste gelebilir. Bu durumda olumsuzluğun derecesi artırılmış olur.

Bilâ-istisna = hiç istisnasız

Bilâ-tereddüd = hiç tereddüdsüz

  • Olumsuzluk eki olan “bî” ile karıştırılmaması gereken ve ve kısa telaffuz edilen “bi” ön eki ise, “birlikte” anlamındadır.

Bit-tabî, Biz-zat, Bil-fiil, Biz-zarure

Yükleniyor...