ÖMER İBNİ ABDÜLAZİZ

Babası Abdülaziz bin Mervan, annesi Hz. Ömer’in soyundan Ümmü Âsım’dır. Hicrî 61 yılında doğdu. İlk tahsilini Medîne’de, devrin meşhur âlimlerinden aldı. Kaynaklar onun çocukluğunda gördüğü disiplinli fıkıh eğitimi sayesinde müctehid mertebesine ulaştığını belirtirler. Babasının vefatından sonra Abdülmelik bin Mervan’ın kızıyla evlenmiş ve genç yaşta Hicaz valiliğine tayin edilmiştir. Yedi yıl süren bu görevi sırasında insanlara Asr-ı Saâdeti hatırlatan bir idare tarzı sergilemiş, halkın sevgisine mazhar olmuştur. Fakat bir süre sonra Haccâc’ın şikâyeti üzerine görevden alınmıştır. Halife Süleyman bin Adülmelik vefat edince Müslümanlar tarafından seçilerek hilâfet makamına getirilmiştir. Kendisinden önceki Emevî halifeleri döneminde İslâmdan uzaklaşılmış, hilâfet makamı saltanata döndürülmüş, zulüm ve israf yaygınlaşmıştı. Ömer bin Abdülaziz, işe zâlim valileri görevlerinden almakla başladı. Ekonomik alanda İslâmın özüne uygun düzenlemeler yaptı. Daha önce haksız olarak ele geçirilmiş bütün malları Beytülmal’e devretti. İslâm ülkesi kısa zamanda bir huzur ve fazilet beldesi hâline geldi. Fakat bu durumdan memnun olmayanlar da vardı. Yezid bunların başında gelmekteydi. Kırk yaşındayken düşmanları tarafından zehirlenerek son nefesini verdi.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...