ON SEKİZ BİN ALEM

Bu ifade kesretten kinayedir, yani çokluk ifade eder. Varlıkları canlı, yarı canlı ve cansız olarak üç alem şeklinde düşünebileceğimiz gibi, bunlardan her birini de binlerce, milyonlarca alt birime ayırabiliriz. Hatta her bir insan bile tek başına bir âlem sayılır.

“Ben de böyle fehmederim ki: Semavatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı herbiri birer âlem olabilir. Yerde de herbir cins mahlukat, birer âlemdir. Hattâ herbir insan dahi, küçük bir âlemdir. 'Rabbil alemin' tabiri ise, 'Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk’ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir' demektir.”(Mektubat, 26. Mektub)

Farklı sınıflandırmalarla alemlerin sayısı da değişir. Mesela, varlık alemini “gayb ve şahadet alemi (görünmeyen ve görünen alem)” şeklinde sınıflandırdığımızda on sekiz bin alem ikiye iner.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zulfikar51710
Afvederseniz benim de aciz kalbime "18 bin alem "tabirinden şöyle bir feyiz damlıyor;Üstadımızın ayet ül kübra risalesini miheng alarak:"18 adet mertebelerden çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mirac-ı imani ile ..."diyerek başlayan 19. mertebede artık kainata doğrudan doğruya Cenab-ı Hakkın 7 sıfat-ı kudsiyesinin penceresiyle bakabilecek bir mertebeye terakki etmiş oluyoruz.Semavat,cevv-i sema,küre-i arz,denizler,dağlar ve sahralar,hayvanat ve tuyur,eşcar ve nebatat ilaahir..18 adet mertebelerin her birinde bir sıfat-ı kudsiye nihayet meratibiyle hükümfermadır.Ve madem herbir sıfat ehadiyet itibariyle bütün esmayı tazammun etmiştir.Ve madem Zat-ı Akdesi ifade eden İsm-i Azam müstesna tutulacak olursa 1000 ism-i ilahi mevcuttur.Öyle ise,ayet-ül kübrada beyan olunan herbir mertebede 1000 ism-i İlahi tecelli ediyor demektir ki,mecmuu 18000 alem olur ,hürmet ve saygılarımla...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ecylan

Bismihi Sübhanehü
Es-Selamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Beraketühü Bi Adedi Zerratil Kainat

18.000 Alem Hakkında Bir Tespit:

Şu muhteşem kâinat öyle bir saraydır ki; Ay, Güneş lâmbaları; yıldızlar, mumları; zaman, bir ip, bir şerittir ki, o Sâni’-i Zülcelâl her sene bir başka âlemi ona takıp, gösteriyor. O taktığı âlemin içinde üçyüzaltmış tarzda muntâzam sûretlerini tecdîd ediyor. (Sözler 60)

Her yeni gün; sana, hem herkese, bir yeni âlemin kapısıdır. (Sözler 273)

"Ay, Güneş lâmbaları; yıldızlar, mumları; zaman, bir ip, bir şerittir ki" İfadesiyle, malumunuz Zamandan bahsetmekte. Cümlenin devamında ise, Her sene Bir Alem Yarattığını ifade ediyor. Ve Bu Alem dahi, "360 Tarzda" yani farklı farklı surette yenileniyor.

Bir yılda 360 Gün var (Delil: Mektubat:415).. Her Sene Bir Alem Yaratılıyor ve 360 defa tazeleniyor ise, 50 Yılda bu sayı 18.000 Olur.
Fenn-i Tıbb'a göre Kız Çocukları 9-15, Erkek Çocukları 12-15 yaşlarında Bluğ çağına giriyorlar ise, demek ortalama 13 yaşında Bluğ çağına girilir.(Haşiye)
Yani 13 Yıl Akl-i Baliğ Değildir.
Ortalama insan ömrü 63 Yıl ise (Delil: Sözler 103); Bu rakamdan 13 Yılını Çıkarırsak, demek sinn-i teklif 50 Yıldır.
Demek insan 50 Yıl Boyunca 18.000 Alem Görür.

Haşiye: Üstadımız 15 Yaşını Esas almıştır. Çünkü, 15 Yaşında Kesin olarak sinn-i teklif ile mükellef olunur.

Demek; Her Gün Bir Alem! Yeni Bir Alem..
Dualarınızı Beklerim.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...