OSMAN BİN AFFAN (R.A.)

Osman Bin Affan Peygamber Efendimizin (a.s.m.) en yakın Sahabîlerindendir. Hayatta iken Cennetle müjdelenen on Sahabîden biridir. Müslüman olduğu sırada 35 yaşında nüfuzlu bir tüccardı. Hz. Osman halim selim, iyi ahlâklı ve dürüst bir şahsiyetti. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ona olan sevgisini “Cennette her peygamberin bir dostu vardır, benim de dostum Osman’dır” hadisi ile beyan etmiştir. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kızı Rukiyye’yi Hz. Osman’a nikâhladı. Hz. Rukiyye ise birkaç yıl sonra vefat etti. Daha sonra Peygamber Efendimiz (a.s.m.) diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü Hz. Osman’a nikâhladı. Bundan dolayı Hz. Osman’a “Zinnûreyn” (İki Nur Sahibi) ünvânı verilmiştir. Hz. Osman’ın en önemli vasıflarından biri de cömertliğiydi. Tebük Gazvesinde 1000 dinar, 50 at ve 100 deve yardımında bulundu. Bütün savaşlarda önemli katkılarda bulunur, fakat kendisi gayet mütevazı bir hayat geçirirdi. Hz. Osman, Hz. Ömer devrinde de önemli hizmetlerde bulunmuştu. Hz. Ömer vefat edince şûra meclisi 644 yılında Hz. Osman’ı halife seçti. Hilafetinin ilk altı ayı fetihlerle geçti. Afrika’nın önemli bir kısmı ve Kıbrıs fethedildi. İspanya’ya ilk Müslüman akınları başladı. Yine bu zaman içinde idarede eyalet sistemi kökleştirildi. Devlet mülkî ve idarî olmak üzere iki sisteme ayrıldı. Hz. Osman’ın halifeliğinin son döneminde fitne ve karışıklık çıkarmak isteyenlerin sayıları çoğaldı.

Hicretin 35. yılında Kûfe, Basra ve Mısır gibi bölgelerden gelen bozguncular evini muhasara altına aldılar ve onu Kur’ân okurken şehid ettiler. Hz. Osman 146 hadis rivayet etmiştir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...