OSMANCIK

Çorum'a bağlı bir ilçe olan Osmancık’ın yüzölçümü 1.187 km²'dir.
Osmancık oldukça zengin bir akarsu ağına sahiptir. Bu ağın en büyük akarsuyu Kızılırmak’tır. Yine en önemli vadisi de Kızılırmak Vadisidir. Çok verimli olan bu vadi boyunca irili ufaklı tepeler ve dağlar, Kızılırmak’a paralel olarak uzanır. Bu dağların en önemlileri Çal ve Ada dağlarıdır. İç Anadolu ve Karadeniz arasında geçiş iklimi olduğundan ılıman iklim yapısına sahiptir.

İlçenin 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusu; ilçe merkezinde 28.423, kasaba ve köylerde 25.335 olmak üzere toplam 53.758’dir. İlçeye bağlı bir belde (Başpınar Beldesi) ve 54 köy bulunmaktadır.

Osmancık tarihî açıdan da önemli bir yere sahiptir. 1075 yılında Türk egemenliğine girmiştir. Bu tarihten sonra Oğuzların Alayunt’lu boyundan Sorgun Oymağı Beyi Şerafettin Osman Gazi bölgeye emir olarak atanınca, kendi oymağının adını buraya verir. Böylece kentin Eflanos olan ismi Sorgun olarak da anılmaya başlar. Şerafettin Osman Gazi, Osmancık’ta oturmuş, buradan İskilip, Hacıhamza ve Çorum havalisini yönetmiştir. 1177 yılında Danişmentlilerin yıkılmasından sonra da Osmancık, Anadolu Selçuklu Devletinin yönetimine geçer.

1423’te Amasya’ya, 1596’da Çorum Sancağına, 1864’te yeniden Amasya’ya bağlanmış, 1924 yılında ise Çorum İlinin ilçesi hâline gelmiştir.

İlçedeki başlıca tarihî yapılar, Osmancık Kalesi, Büyük Câmi, İmaret Camii, Akşemseddin Medresesi, Koyun Baba Köprüsü, Koyun Baba Türbesi, Koca Mehmed Paşa Hamamı ve Baltacı Mehmed Paşa tarafından yaptırılan çeşmelerdir.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...