PAKİSTAN

Resmi adı Pakistan İslâm Cumhuriyeti’dir. Başşehri İslâmabad, diğer önemli şehirleri Karaçi, Lahor, Ravalpindi, Haydarabad, Multan ve Peşaver’dir. Yüzölçümü 879.811 km2, nüfusu 155 milyondur.

Pakistan değişik etnik unsurların birarada yaşadığı bir ülkedir. Bunların içinde en kalabalık olanlar nüfusun yaklaşık % 60’ını meydana getiren Pencabîlerdir. Hint-İran dilleri grubuna dahil olan Pencap dilini konuşurlar.

Pakistan’da resmî dil Urduca ve İngilizce’dir. Halkın % 97’si Müslümandır ve bunların % 97,5’i Sünnî ve Sünnîlerin de büyük çoğunluğu Hanefîdir.

Güney Asya ülkelerinden olan Pakistan, kuzeyden Afganistan ve Çin, doğudan Çin, güneyden Hint Okyanusu (Umman Denizi), batıdan İran ile çevrilidir.

Risale-i Nur’da bu ülkeden bahsedilirken, risalelerin bu ülkeye değişik vesilelerle gönderildiği ve burada yaşayan bazı din âlimlerinin Risale-i Nur’u takdir ettikleri ifade edilir. Risale-i Nur’u tanıyıp okuyan bazı Pakistanlı nur talebelerinin mektuplarına ve Risale-i Nur’la ilgili görüşlerine yer verilir. Ayrıca Üstad Bediüzzaman, Demokrat Parti iktidarı döneminde Irak ve Pakistan’la birlikte Bağdat Paktı çatısı altında bir ittifakın kurulmasıyla ilgili yaşadığı memnuniyeti ve sürûru Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes’e yazdığı mektuplarında dile getirmiştir.
Yükleniyor...