Peygamber Efendimiz velayeti ile gidip risaletiyle döndükten sonra o kapı neden açık bırakılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in miraçta velayetle gidip risaletle dönmesi, bütün insanlığın adına ve insanlığı temsilendir. Miracın hakiki sırrı, Allah’ın kendi isim ve sıfatlarının manalarını şuur sahiplerine göstermek istemsidir. Hâl böyle olunca Peygamber Efendimiz (asm) bütün şuur sahiplerini temsilen büyük miraca çıkmış, küçük miraçları da inananlara bir yol ve kaide olarak bırakmıştır.

Yani nasıl Peygamber Efendimiz (asm) o büyük miraçla Allah’ın mülkünü ve mülkünde tecelli eden isim ve sıfatların dairelerini bizzat gezdi ve gördü ise aynı misyon ve mana onun izinden ve yolundan gidenlere de hediye olarak açılmıştır.

Peygamber Efendimiz (asm) her hususta insanlığa bir model olduğu gibi bu miraç hususunda da bir model ve rehberdir. Kim Allah’ın rızasını istiyor ise bu modele uymak zorundadır, zira Allah’ın rızasına giden tek hak ve meşru yol Hazreti Peygamber'imizin (asm) yoludur. Miraç da bu yolun somut ve mücessem bir şeklidir.

Üstad Hazretleri bu hakikati şu şekilde tasvir ediyor:

"Hakikat-i Miraç nedir?"

"Elcevap: Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) merâtib-i kemâlâtta seyr ü sülûkünden ibarettir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın tertib-i mahlûkatta tecellî ettirdiği ayrı ayrı isim ve ünvanlarla ve saltanat-ı rububiyetinde teşkil ettiği devâir, tedbir ve icadda ve o dairelerde birer arş-ı rububiyet ve birer merkez-i tasarrufa medar olan bir semâ tabakasında gösterdiği âsâr-ı rububiyeti birer birer o abd-i mahsusa göstermekle, o abdi, hem bütün kemâlât-ı insaniyeyi câmi, hem bütün tecelliyât-ı İlâhiyeye mazhar, hem bütün tabakat-ı kâinata nazır ve saltanat-ı Rububiyetin dellâlı ve marziyât-ı İlâhiyenin mübelliği ve tılsım-ı kâinatın keşşafı yapmak için, buraka bindirip, berk gibi semâvâtı seyrettirip, kat-ı merâtip ettirerek, kamervâri menzilden menzile, daireden daireye rububiyet-i İlâhiyeyi temâşâ ettirip, o dairelerin semâvâtında makamları bulunan ve ihvânı olan enbiyayı birer birer göstererek, tâ Kab-ı Kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelâmına ve rüyetine mazhar kılmıştır."(1)

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
İslam dinimizin en büyük zenginligi Muhammed A.s.m dir. ve daha sonraki zenginligi ise veli kullardır. Eger o kapı açık bırakılmayıp kapatılsaydı eimmei erbaa oluşmazdı,aktablar kutuplar olmazdı. her asır dini yenilemekle tavzif edilmiş olan müçtehidler olmazdı. böyle bir durumdada islam dini diye bir din oluşmazdı. umarım anlatmak istedigimi anlatabilmişimdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...