Elhasıl, tabakatın musalâhası, birbirine yakınlaştırmasının çare-i yegânesi, erkân-ı İslâmiyetten olan zekâtı, heyet-i içtimaiyenin tedvirine vâsi, âli düstur ittihaz etmektir.

İslâmiyette en büyük kebîre olan ribâyı, vesâiliyle ilga etmektir. Adalet-i Kur’âniye âlem kapısında durup, ribâya “Yasaktır, girmeye hakkın yoktur” der.

Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu, tavazzuh ediyor.

Meselâ, 1 اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ ilâ ahir.

Meselâ, 2 تَجْرِى فِى الْبَحْرِ ilâ ahir.

Meselâ, 3 قُتِلَ أَصْحَابُ اْلاُخْدُودِ ilâ ahir. Meselâ, meselâ... ilâ ahir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Eğer sizden (sabırlı) yirmi (kişi) bulunursa (iki yüz kişiye gâlip gelir. Sizden sabreden yüz kişi olsa, kâfirlerden bin kişiye gâlip gelir. Çünkü onlar anlayıştan mahrum bir topluluktur.)” Enfâl Sûresi, 8:65.
2 : “Denizde akıp giden gemilerde...” Bakara Sûresi, 2:164; İbrahim Sûresi, 14:32; Hac Sûresi, 22:65; Lokman Sûresi, 31:31.
3 : “Uhdud Ashâbına lânet olundu. (Tutuşturdukları ateşin karşısına oturur, mü’minlere yaptıkları işkenceleri seyrederlerdi.)” Bürûc Sûresi, 85:4.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adalet-i Kur’âniye : Kur’ân’ın adaleti
âlem : dünya
âli : yüce, yüksek
çare-i yegâne : tek çare
düstur : kâide, kural
elhasıl : kısaca, özetle
erkân-ı İslâmiyet : İslâmiyetin rükünleri, esasları, şartları
heyet-i içtimaiye : toplumsal heyet, toplumu oluşturan bireyler
ilâ âhir : sonuna kadar
ilga : kaldırma, hükümsüz bırakma
ittihaz : edinme, kabul etme
kebîre : büyük günah; şeriatın özellikle sakındırdığı ve karşılığında ceza koyduğu herşey; adam öldürme ve faiz alıp vermek gibi
ribâ : faiz
rumuzu tavazzuh etme : alâmetlerin belirmesi, işaret ettiği şeylerin açıkça ortaya çıkması
tabakat : tabakalar, dereceler
tabakatın musalâhası : toplumsal sınıfların barışı, barış içinde olması
tedvir : çekip çevirme, idare etme
vâsi : geniş
vesâil : vesileler, sebepler
zekât : İslâmiyete göre zengin olan bir yükümlünün, her yıl belirli mallardan belirli bir miktarını belirli kimselere (fakirlere ve saireye) vermesi
Yükleniyor...