Hem Risale-i Nur’un suhulet-i intişarının bir kerametini, bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki:

Ehemmiyetli yedi sekiz risale ve İşârât-ı Kur’âniye Şuaını mühim bir mektupla beraber bir torbada, ehemmiyetli bir kardeşimize, bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri, münafıklar ve casuslar haber almadan, emin bir elle beş gün sonra elimize geçmesi, kat’î kanaatimiz geldi ki, bir inâyet bizi himaye ediyor.

Hem Risale-i Nur hakkında inâyet-i Rabbaniyenin lâtif bir himâyeti de şudur ki:

Karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda, casusların ve taharrî memurlarının evhamları ve tecessüsleri Üstadımızın menzilini sarması dakikasında, bir fare, Üstadımızın çorabını aldı. Ne kadar aradık, hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük; kabil değil ki o çorap girsin. İki gün sonra gördük ki, o hayvan o çorabı getirmiş, öyle yere ki, saklanmış ve muhteviyatları unutulmuş olan mahrem mektuplar ve evrakların tam yanında bırakmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek, soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki bir adam ancak o işi yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından, Üstadımız dedi: “Bu mektupları oradan kaldıracağız.”

Biz onlara baktık, gerçi siyasetle alâkaları yoktur. Fakat vehham casuslara, aleyhimizde habbeyi kubbe yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları, hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki, hazırlandık. Daha hücum etmeden, yalnız ikinci gün Emin, elinde bir torbayla menzile girdi. Tam arkasında karakol komiseri, gizli, hissettirmeden girdi. Emin’in elinde, kitap yerine yoğurt torbasını gördü, tavrını değiştirdi. Her neyse...

Elhasıl: Risale-i Nur’un intişarına karşı gelen bütün düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı, plânlarını zîr ü zeber etti.

Hilmi, Tahsin, Emin, Tevfik, Said
(Evet) (Evet) (Evet) (Evet) (Evet)

(Mehmed Feyzi o zaman askerdi, yoktu.
Yoksa birinci imza onun hakkıydı.)

• • •
Önceki Risale: ( 32 ) / Sonraki Risale: ( 34 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cihet : taraf, yön
ehemmiyetli : önemli
elhasıl : özetle, kısaca
evham : kuruntular, şüpheler
habbeyi kubbe yapma : bir şeyi olduğundan çok büyük gösterme, çok abartma
himaye etme : koruma
himâyet : koruma
inâyet : Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inâyeti, yardımı
intişar : yayılma
kat’î : kesin olarak
lâtif : ince, güzel, hoş
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen, sır
medar : sebep, vesile
menzil : ev, mekân
menzil : yer, mekân, ev
muhteviyat : içindekiler
mukabil : karşılık
taharrî : araştırma, inceleme
tecessüs : gizlice araştırma
vehham : aşırı derecede vehimli, kuruntulu
zîr ü zeber : alt üst, darma dağınık
Yükleniyor...