Altıncı Lem’a

1 لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ cümlesinin ifade ettiği çok âyâtın 2 mühim hakikatini yine on beş, yirmi mertebe-i fikriye ile beyan edecek bir risale olacaktı. Bu Lem’a da, Beşinci Lem’a gibi, nefsimde hissettiğim ve harekât-ı ruhiyemde zikir ve tefekkürle müşahede ettiğim mertebeler olduğundan, ilim ve hakikatten ziyade zevk ve hale medar olmak cihetiyle, hakikat lem’aları içinde değil, belki âhirlerinde yazılması münasip görüldü.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Yüce ve büyük olan Allah’ın kudret ve gücünden başka kudret ve güç yoktur.”
2 : bk. Kehf Sûresi, 18:39; Bakara Sûresi, 2:165. Ayrıca bk. Buhârî, Mağâzî: 38; Müslim, Zikr: 44.
Önceki Risale: Beşinci Lem'a / Sonraki Risale: Yedinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
âyât : âyetler
beyan etmek : açıklamak
cihet : yön
çendan : gerçi
hakikat : bir şeyin görünmeyen, bilinmeyen iç yüzü
hakikat : gerçek, esas
hal : mânevî lezzet
lem’a : parıltı
medar olmak : sebep olmak, vesile olmak
münasebettar : ilgili, bağlantılı
münasip : uygun
müşahede etme : gözlemleme
nefis : bir kimsenin kendisi
nükte-i mühime : önemli, ince nokta
risale : küçük çaplı kitap
tefekkür : etraflıca ve derinlemesine düşünme
tehir etme : erteleme, sonraya bırakma
Yükleniyor...