Beşinci Lem’a

1 حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ âyetinin gayet mühim bir hakikatini on beş mertebe ile beyan edecek bir risale olacaktı. Fakat hakikat ve ilimden ziyade, zikir ve tefekkürle münasebettar olduğundan, şimdilik tehir edildi. Çendan On Birinci Lem’a olan “Mirkatü’s-Sünnet ve Tiryaku Marazi’l-Bid’a” namındaki gayet mühim bir risale, Beşinci Lem’a namıyla, bidâyeten yazılmıştı. Fakat o risale, on bir nükte-i mühimmeye inkısam ettiğinden, On Birinci Lem’aya girdi, Beşinci Lem’a açıkta kaldı.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : [حَسْبُنَا... ve لاَحَوْلَ...cümleleri] Hazret-i Üstadımız, Yirmi Dokuzuncu Arabî Lem’anın Altıncı Babının haşiyesinde, bu iki cümle hakkında, “Bu iki mübarek kelâmın merâtibi, ilimden ziyade fikir ve zikir olduğundan, Arabî zikredildi” diye beyanda bulunmaktadır. حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (“Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:173) âyetinin hakikatine dair Dördüncü Şua olarak Hasbiye Risalesi namıyla sonradan Türkçe telif edilmiştir. Hz. Üstadın Hizmetkârları
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
çendan : gerçi
hakikat : bir şeyin görünmeyen, bilinmeyen iç yüzü
hakikat : gerçek, esas
inkısam etme : bölünme, kısımlara ayrılma
lem’a : parıltı
Mirkatü’s-Sünnet : sünnetin merdiveni, derecesi, basamağı
münasebettar : ilgili, bağlantılı
risale : küçük çaplı kitap
tefekkür : etraflıca ve derinlemesine düşünme
tehir etme : erteleme, sonraya bırakma
Tiryaku Marazi’l-Bid’a : İslâmiyetin aslında olmayıp, sonradan dine sokulan, Kur’ân ve sünnete muhalif mânevî hastalıkların ilâcı
Yükleniyor...