Cây-ı hayret ve medar-ı ibret bir tevafuk: İktisat Risalesini, üçü acemî olarak, beş altı ayrı ayrı müstensih, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı nüshadan yazıp, birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elif’leri düşünmeyerek yazdıkları herbir nüshanın elif’leri, duasız elli bir (51), dua ile beraber elli üç (53)’te tevafuk etmekle beraber, İktisat Risalesinin tarih-i telif ve istinsahı olan Rûmîce elli bir (51) ve Arabî elli üç (53) tarihinde tevafuku ise, şüphesiz tesadüf olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye “Sene-i İktisat” tesmiyesi lâyıktır.

• Evet, zaman, iki sene sonra bu keramet-i iktisadiyeyi, İkinci Harb-i Umumiyede her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla ve nev-i beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti.
« Önceki Sayfa  |
Önceki Risale: On Sekizinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirminci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Hicrî takvime göre
cây-ı hayret : hayret verici, şaşırtıcı
elif : Arap alfabesinin ilk harfi
hat : yazı
İkinci Harb-i Umumi : İkinci Dünya Savaşı
iktisat : tutumlu olma
israfat : israflar, savurganlıklar
istinsah etmek : el ile yazarak çoğaltmak
keramet-i iktisadiye : tutumlu olmanın ortaya çıkardığı keramet
medar-ı ibret : ibret vesilesi
müstensih : el ile yazıp çoğaltan
nüsha : yazılı hale getirilen eser
Rûmîce : Rûmî takvime göre
Sene-i İktisat : İktisat Yılı
tahribat : tahripler, yıkımlar
tarih-i telif : bir eserin yazılma tarihi
tesadüf : rastlantı
tesmiye edilen : isimlendirilen
tevafuk : uygunluk
Yükleniyor...