BEŞİNCİ İŞARET

Cenâb-ı Hak, kütüb-ü semâviyede beşere karşı Cennet gibi azîm mükâfat ve Cehennem gibi dehşetli mücâzâtı göstermekle beraber, çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde; ehl-i iman, bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, hizbüşşeytanın mükâfatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlûp olmaları, bir zaman beni çok düşündürüyordu.

Acaba, iman varken, Cenâb-ı Hakkın o kadar şiddetli tehdidâtına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor?

1 اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا sırrıyla şeytanın gayet zayıf desiselerine kapılıp Allah’a isyan ediyor.

Hattâ benim arkadaşlarımdan bazıları, yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber, benden işittiği ve bana karşı da fazla hüsn-ü zannı ve irtibatı varken, kalbsiz ve bozuk bir adamın ehemmiyetsiz ve riyâkârâne iltifatına kapıldı; onun lehinde, benim aleyhimde bir vaziyete geldi. “Fesübhânallah,” dedim.

“İnsanda bu derece sukut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı!” diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Muhakkak ki şeytanın tuzağı pek zayıftır.” Nisâ Sûresi, 4:76.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci Lem'a / Sonraki Risale: On Dördüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cihazat-ı tamiriye : onarım ve tamir aletleri
cüz-ü ihtiyar : sınırlı irade
desise : hile, aldatma
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
esbab-ı hidayet : doğru yola ulaşma sebepleri
Eûzü billâh : Allah’a sığınırım
Fesübhânallah : “Allah’ı her türlü kusur, ayıp ve eksiklerden tenzih ederim” mânâsında
gıybet etmek : arkasından konuşmak
hâlık-ı hayır : iyilik yaratanı
hâlık-ı şer : kötülük yaratanı
hizbüşşeytan : şeytanın taraftarları
hüsn-ü zan : güzel düşünce
icadsız : yaratma özelliği olmayan
ilâh-ı şer : kötülük tanrısı
iltica : sığınma
iltifat : övgü
irşad etmek : doğru yolu göstermek
irtibat : bağ, ilişki
istiğfar : Allah’tan bağışlanma dilemek
kal’a : kale
kesb etmek : kazanmak
kütüb-ü semâviye : vahye dayanan kutsal kitaplar
Mecusî : ateşe tapan
mevhum : gerçekte olmadığı halde var sayılan
mücâzât : cezalandırma
riyâkârâne : ikiyüzlülükle
sukut : alçalış, düşüş
Sünnet-i Seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
şer : kötülük
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
tasdik : doğruluğunu kabul etme, onaylama
tehdidât : tehditler
tehdit : korkutma
Yezdan : Mecusî dininde iyilik tanrısı olarak kabul edilen ilâh
Yükleniyor...