İşte, ilhâma mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvânâtı bu sineğe kıyas et. Hattâ nebâtâtı da aynen hayvânâta kıyas edebilirsin. Evet, Cevâd-ı Mutlak (celle celâluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midâdıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş, onunla evâmir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o Hakîm-i Zülcelâle, nasıl Kitab-ı Mübînin düsturlarından, arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. O sandukçanın anahtarı da, vazifeperver arıya has bir lezzettir.

Onunla sandukçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder,
1 وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ âyetinin sırrını izhar eder. İşte, eğer bu Sekizinci Notayı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hads-i imanî ile
2 وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَىْءٍ ‘in bir sırrını,
3 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ nin bir hakikatini,
4 اِنَّمَآ اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكوُنُ ’nun bir düsturunu,
5 فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ’un bir nüktesini anlarsın.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Rabbin balarısına ilham etti.” Nahl Sûresi, 16:68.
2 : “Rahmeti herşeyi kaplamıştır.” A’râf Sûresi, 7:156.
3 : “Hiçbir şey yoktur ki, Onu hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
4 : “Birşeyin olmasını murad ettiği zaman Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” Yâsin Sûresi, 36:82.
5 : “Şânı ne yücedir Onun ki, herşeyin iç yüzü Onun elindedir. Siz de Ona döneceksiniz.” Yâsin Sûresi, 36:83
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: On Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
beşer : insanlık
celle celâluhu : Allah’ın şânı yücedir
Cevâd-ı Mutlak : sınırsız cömertlik ve ikram sahibi olan Allah
din-i hak : hak din, İslâm
düstur : kanun
esas : temel
evâmir-i tekviniye : yaratılışa ait emirler ve kanunlar
ferd-i zîhayat : canlı varlık
fezleke : netice, özet
fihriste : liste, özet, içerik
hads-i imanî : imandan kaynaklanan güçlü sezgi
hakikat : gerçek, esas
Hakîm-i Zülcelâl : her şeyi hikmetle yapan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah
hayır : iyilik
hayvânât : hayvanlar
hüsn-ü münezzeh ve mücerred : her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış ve soyutlanmış güzellik
ilhâm : Allah tarafından kalbe gelen mânâ
iman : inanç
izhar etmek : göstermek, ortaya çıkarmak
kemâlât : mükemel ve kusursuz özellikler
kerrüfer harbi : vur-kaç tekniği ile yapılan savaş
kıyas etmek : karşılaştırmak
Kitab-ı Mübîn : her şeyin açıkça yazılı olduğu, Allah katındaki kitap
mazhar olma : bir şeye erişme, kavuşma
midâd : mürekkep
mürekkeb : yazı için kullanılan sıvı
müteaddit : çok sayıda, çeşitli
nebâtât : bitkiler
nev-i beşer : insanlar
nota : bildiri
nübüvvet : peygamberlik
nükte : ince anlamlı söz
saadet : mutluluk
sandukça : küçük sandık
tevdi etmek : vermek
tezkere : belge
vazifeperver : vazifesini seven, işine düşkün
Yükleniyor...