Block title
Block content
İşte, ilhâma mazhar olan arı, örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvânâtı bu sineğe kıyas et. Hattâ nebâtâtı da aynen hayvânâta kıyas edebilirsin. Evet, Cevâd-ı Mutlak (celle celâluhu), her ferd-i zîhayatın eline lezzet midâdıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş, onunla evâmir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o Hakîm-i Zülcelâle, nasıl Kitab-ı Mübînin düsturlarından, arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandukçaya koymuştur. O sandukçanın anahtarı da, vazifeperver arıya has bir lezzettir.

Onunla sandukçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder,
1 وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ âyetinin sırrını izhar eder. İşte, eğer bu Sekizinci Notayı tamam işittin ve tam anladınsa, bir hads-i imanî ile
2 وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَىْءٍ ‘in bir sırrını,
3 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ nin bir hakikatini,
4 اِنَّمَآ اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكوُنُ ’nun bir düsturunu,
5 فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ’un bir nüktesini anlarsın.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Rabbin balarısına ilham etti.” Nahl Sûresi, 16:68.
2 : “Rahmeti herşeyi kaplamıştır.” A’râf Sûresi, 7:156.
3 : “Hiçbir şey yoktur ki, Onu hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
4 : “Birşeyin olmasını murad ettiği zaman Onun işi sadece ‘Ol’ demektir; o da oluverir.” Yâsin Sûresi, 36:82.
5 : “Şânı ne yücedir Onun ki, herşeyin iç yüzü Onun elindedir. Siz de Ona döneceksiniz.” Yâsin Sûresi, 36:83
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: On Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
beşer : insanlık
celle celâluhu : Allah’ın şânı yücedir
Cevâd-ı Mutlak : sınırsız cömertlik ve ikram sahibi olan Allah
din-i hak : hak din, İslâm
düstur : kanun
esas : temel
evâmir-i tekviniye : yaratılışa ait emirler ve kanunlar
ferd-i zîhayat : canlı varlık
fezleke : netice, özet
fihriste : liste, özet, içerik
hads-i imanî : imandan kaynaklanan güçlü sezgi
hakikat : gerçek, esas
Hakîm-i Zülcelâl : her şeyi hikmetle yapan, sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan Allah
hayır : iyilik
hayvânât : hayvanlar
hüsn-ü münezzeh ve mücerred : her türlü kusur ve çirkinlikten arınmış ve soyutlanmış güzellik
ilhâm : Allah tarafından kalbe gelen mânâ
iman : inanç
izhar etmek : göstermek, ortaya çıkarmak
kemâlât : mükemel ve kusursuz özellikler
kerrüfer harbi : vur-kaç tekniği ile yapılan savaş
kıyas etmek : karşılaştırmak
Kitab-ı Mübîn : her şeyin açıkça yazılı olduğu, Allah katındaki kitap
mazhar olma : bir şeye erişme, kavuşma
midâd : mürekkep
mürekkeb : yazı için kullanılan sıvı
müteaddit : çok sayıda, çeşitli
nebâtât : bitkiler
nev-i beşer : insanlar
nota : bildiri
nübüvvet : peygamberlik
nükte : ince anlamlı söz
saadet : mutluluk
sandukça : küçük sandık
tevdi etmek : vermek
tezkere : belge
vazifeperver : vazifesini seven, işine düşkün
Yükleniyor...