Otuz Birinci Lem’a


Şuâlara inkısam etmiş olup, On Dördüncü Şuâ Afyon mahkemesi müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise “el-hüccetü’z-Zehrâ” olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.*

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

* : * Bilâhare Üstadımızın tensibiyle On Dördüncü Şua “Afyon Mahkemesi Müdafaası ve Mektupları” ve On Beşinci Şua el-Hüccetü’z-Zehrâ” olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir. (Bediüzzaman’ın hizmetkârları).
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
bilâhare : sonradan
el-Hüccetü’z-Zehrâ : Risale-i Nur Külliyatı’ndan on beşinci şuâ; Üstad Bediüzzaman’ın Afyon Hapishanesinde iken yazdığı ve iman hakikatlerinin anlatıldığı risale
evvel : önce
hakikat : doğru gerçek
inkısam etme : bölünme, kısımlara ayrılma
lem’a : parıltı
manzum : şiir gibi vezinli yazılmış eser
mecmua : kitap
neşredilmek : yayımlanmak
risale : Risale-i Nur’u oluşturan bölümler
şuâ : ışın, parıltı
telif : yazma, kaleme alma
tensib : uygun görme
tesmiye edilmek : isimlendirilmek
Yükleniyor...