Sekizinci Lem’aKerâmet-i Gavsiye Risalesidir. Sikke-i Tasdik-i Gaybî Mecmuasında ve teksir Lem’alar Mecmuasında neşredilmiştir.
Önceki Risale: Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Kerâmet-i Gavsiye Risalesi : Abdülkàdir-i Geylânî’nin kerametli kasidesi
mecmua : belli bir konuda kaleme alınmış yazılardan oluşan eser
teksir : bir yazılı metnin teksir makinesiyle çoğaltılmış şekli
Yükleniyor...