Elhasıl, Sûre-i Feth’in âhirki âyeti Hulefâ-i Erbaaya baktığı gibi, bu âyet dahi, teyiden, ihbar-ı gayb nev’inden onların istikbaldeki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar.

İşte, Kur’ân’ın envâ-ı i’câzından olan ihbar-ı gayb nev’inin lemeât-ı i’câziyesi âyât-ı Kur’âniyede o kadar çoktur ki, hasra gelmez.

Ehl-i zâhirin kırk elli âyete hasretmeleri, nazar-ı zâhirî iledir. Hakikatte ise binden geçer. Bazan bir âyette dört beş vecihle ihbar-ı gaybî bulunur.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَسِينَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا 1

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme.” Bakara Sûresi, 2:286.
2 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân ayetleri
âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
azîm : büyük
ehl-i zâhir : sadece dış görünüşe göre hüküm verenler
elhasıl : özetle
envâ-ı i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın çeşitli mu’cizelik özellikleri
hadis-i şerif : Peygamberimize ait söz, fiil, davranış veya onun onayladığı başkasına ait söz, fiil ve davranışlar
hakikat : gerçek mâhiyet
hasr : sınırlandırma
Hazret-i Hasan :
Hulefâ-i Erbaa : ilk dört halife
ihbar-ı gaybî : bilinmeyen ve görünmeyen şeyler hakkında haber verme
istikbal : gelecek zaman
lemeât-ı i’câziye : Kur’ân’daki mu’cizelik parıltıları
müddet-i hilâfet : halifelik süresi
nazar-ı zâhirî : dış görünüşü dikkate alan bakış açısı
nev’i : çeşit
Radıyallahu Anh : Allah ondan razı olsun
Sûre-i Feth : Fetih Sûresi, Kur’ân-ı Kerimin 48. sûresi
suret : biçim, görünüş
tasdik etmek : onaylamak
teyiden : destekleyerek
vecih : yön
Yükleniyor...