Yirmi Dokuzuncu Lem’a

İmana dair âli bir tefekkürname, tevhide dair yüksek bir marifetname

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Kardeşlerim,

Bu tefekkürname çok ehemmiyetlidir. İmam-ı Ali’nin (r.a.) ona bir vecihte “Âyetü’l-Kübrâ” namını vermesi, tam kıymetini gösteriyor. Namaz tesbihatında aynelyakin derecesinde kalbe gelmiş, çok risaleleri netice vermiş, otuz sene akıl ve fikrin gıda ve ilâcı olmuş bir marifetnamedir. Bunu hem Lem’alar’ın başında, hem kırk elli adet müstakil makine ile yazılsa münasiptir.
Said Nursî

Yirmi sene evvel Eskişehir hapsinde tecrid-i mutlakta iken yazılan bir lem’adır.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْـتَعِينُ - اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile âline ve ashâbına ise salât ve selâm olsun.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Sekizinci Lem'a / Sonraki Risale: Otuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âli : yüce, yüksek
Âyetü'l-Kübrâ : en büyük delil, Risale-i Nur’da 7. Şua adlı eser
aynelyakin : gözle görür kesinlikte bilgi sahibi olma
ehemmiyetli : önemli
evvel : önce
iman : Allah’a inanma
lem’a : parıltı
marifetname : Allah’ı bilmeye dair yazı, eser
münasip : uygun
müstakil : bağımsız, başlı başına
nam : ad
netice : sonuç
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümleri
tecrid-i mutlak : tam bir yalnızlık, yalnız başına bırakılma
tefekkürname : Allah’ı tanımayı sonuç verecek şekilde varlıklar üzerinde düşünmeye sevk edici eser, yazı
tesbihat : Allah’ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anma
tevhid : birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve buna inanma
vecih : yön
Yükleniyor...