Yirmi İkinci Lem’a

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Isparta’nın âdil valisine ve adliyesine ve zabıtasına, en mahrem ve en has ve hâlis kardeşlerime mahsus olarak yirmi iki sene evvel Isparta’nın Barla nahiyesinde iken yazdığım gayet mahrem bu risaleceğimi, Isparta milletiyle ve hükûmetiyle alâkadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse, ya yeni veya eski harfle daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki, yirmi beş otuz senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar ki, gizli hiçbir sırrımız yok. Ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir, bilsinler.
Said Nursî

İşârât-ı Selâse

On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Üçüncü Meselesi iken, suallerinin şiddet ve şümulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen, Otuz Birinci Mektubun Yirmi İkinci Lem’ası olarak Lemeâta karıştı. Lem’alar bu Lem’aya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve hâlis ve sadık kardeşlerimize mahsustur.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
2

Bu mesele Üç İşarettir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Allah emrini mutlaka gerçekleştirir. Allah herşeye bir ölçü takdir etmiştir.” Talâk Sûresi, 65:3.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Birinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Üçüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdil : adaletli, adaletle iş gören
alâkadar : alakalı, ilgili
binaen : dayanarak
esrar : sırlar
evvel : önce
hâlis : içten, ihlâslı
has : özel
hükûmet : idare, yönetim
İşârât-ı Selâse : “Üç İşaret” anlamına gelen ve Risale-i Nur’da yer alan bir risâle
lem’a : parıltı
Lemeât : Lem’alar isimli eser
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır
mahsus : özgü
münasip : uygun
nahiye : bucak; ilçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden her birisi
nota : bildiri
nüsha : yazılı şey
risalecik : kitapçık
sadık : doğru, bağlı
şümul : kapsam
takdim etmek : sunmak
tarassut eden : gözetleyen
Yükleniyor...