Eskişehir Hapishanesinde ihtilattan ve konuşmaktan memnû’ olduğum zamanda karşımdaki kardeşlerime teselli için yazdığım kısacık fıkraların bir kısmıdır. 1

Birinci Nükte

Risale-i Nur’dan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi 2

İkinci Nükte

Hakikatli bir teselli

Eskişehir'de tevkifhânede Risale-i Nur şakirdlerine yazılan fıkralardır.

Aziz kardeşlerim,

Sizin için pek çok müteessirdim, elem beni eziyordu. Fakat bana ihtar edildi ki; kader ve kısmetinizde, beraber bu hapishânenin suyunu içmek ve ekmeğini yemek vardı. Bir eser-i rahmet-i İlâhiye ve bir cilve-i inâyet-i Rabbâniyye olarak bu suyu ve bu ekmeği beraber yememizin ve içmemizin en kolayı ve en hafifi ve en hayırlısı ve sevablısı ve Risâle-i Nur şakirdlerinin en menfaatli bir dershâneleri ve en feyizli bir çilehâneleri ve düşmanlarına karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lâzım geldiğini tâlim eden en hassas bir imtihan meydanı ve her birinde ayrı ayrı güzel meziyetleri bulunan bu arkadaşların birbirinin âlî meziyetlerinden ve güzel hasletlerinden ve birbiriyle tesis ve tecdid-i uhuvvetlerinden istifade etmek ve ders almak için en nurlu bir dershâne, bir tekke suretinde gördüğümden, bu vaziyetten değil şekvâ, belki bütün ruhumla şükür ettim. Evet, mesleğimiz şükürdür. Ve her şeyde bir vech-i rahmeti, bir cihet-i nimeti görmektir.

Umumunuzun elemleriyle müteellim kardeşiniz Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Risale-i Nur’un telifinden sonra Üstad Bediüzzaman’ın bizzat kendisinin yazdığı ve bazılarını da talebelerine yazdırdığı Risale-i Nur’un fihristesindeki tanzime göre 28. Lem’a sıraya konulmuştur. Nâşirler
2 : İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve teksir Lem’alar’da yer aldığından buraya konulmamıştır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âli : yüksek
aziz : çok değerli, izzetli
cihet-i nimet : nimet yönü
cilve-i inâyet-i İlâhiye : Allah’ın inâyetinin, yardımının bir yansıması
çilehane : yalnız başına ve çile içinde ibadet edilen yer
elem : acı, keder
eser-i rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmetinin eseri
feyiz : ilim, irfan, mânevî gıda
fıkra : bölüm, ifade
haslet : huy, özellik, karakter
ihtilat : karışıp görüşmek
ihtiyatlı : tedbirli
istifade etmek : faydalanmak, yararlanmak
kader : Allah’ın meydana gelecek şeyleri olmadan önce takdir edip planlaması
memnu’ : yasaklı
meslek : gidilen yol, metod
müteellim : elemlenen, acı çeken
müteessir : üzüntülü, kederli
şakird : talebe, öğrenci
şekvâ : şikayet
şükür : teşekkür etme, Allah’ın nimetlerine karşı minnet duyma
tâlim eden : ders veren, öğreten
tekke : zikir ve ibâdet için toplanılan yer
tesis ve tecdid-i uhuvvet : kardeşliği kurma ve devamlı pekiştirme
tevkifhâne : tutukevi, hapishane
umum : herkes
vech-i rahmet : rahmet yönü
Yükleniyor...