ÜÇÜNCÜSÜ: Kaylûledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir.1 Duhâ vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziretü’l-Arabda, vaktü’z-zuhr denilen şiddet-i hararet zamanında bir tatil-i eşgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylûle, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek, ömrüne hergün bir buçuk saat ilâve ediyor. Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilâve ediyor.

Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : İbni Mâce, Sıyâm: 22; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 4: 531; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 330; el-Elbânî, Sahîhu Camii’s-Sağîr, no: 4307.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdet-i kavmiye ve muhitiye : yerel ve genel çerçevede âdet olan uygulama
Ceziretü’l-Arab : Arap Yarımadası
kıyam : ayakta olma, uyanık olma
medar : sebep, vesile
muadil : denk
Said Nursî :
sünnet/sünnet-i seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
şiddet-i hararet : şiddetli sıcaklık
tatil-i eşgal : işe ara verme
tezyid : arttırma
vaktü’z-zuhr : öğle vakti
Yükleniyor...