Çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takvâ dâiresindeki talebeler irşâda muhtaç olmadıkları gibi, hâriçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşad değildir. Eğer bu şâkirtleri severse, evvelâ dâire içine girsin, o şâkirtlere peder değil, belki kardeş olsun, fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun.

Hem bu hâdisede göründü ki, Risale-i Nur’a intisâbın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün âlem-i İslâm nâmına dinsizliğe karşı mücâhede vaziyetini alan aklı başında bir adam, o elmas gibi mesleği terk edip başka mesleklere giremez.

Said Nursî
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Yedinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Dokuzuncu Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
cihet : taraf, yön
ehemmiyet : değer, önem
evvelâ : ilk olarak
fazilet : üstün değer
hâriç : dış
intisâb : bağlanma
irşad : doğru yolu gösterme, uyarma
kesretli : pek çok
muhtemel : ihtimal dahilinde
mücâhede : cihad etme, din düşmanına karşı mücadele yapma
nâmına : adına
peder : baba
şâkirt : öğrenci, talebe
takvâ : Allah’tan korkup emir ve yasaklarına titizlikle uyma
vaziyet : durum
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...