Block title
Block content
Hakikat Çekirdekleri

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Otuz beş sene evvel tab edilen Hakikat Çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir.

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ 1

1. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi, ittibâ-ı Kur’ân’dır.

2. Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı İslâmdır.

3. Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dâvâ-yı halk ve iddiayı icad edemez. Zira herşey herşeyle bağlıdır.

4. Haşirde bütün zevil’ervâhın ihyâsı, mevt-âlûd bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihyâ ve inşasından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; tagayyür edemez, acz tahallül edemez, avâik tedahül edemez. Onda merâtib olamaz; herşey ona nisbeten birdir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü hamd ve övgü, medih ve minnet, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve selâm ise, Efendimiz Muhammed’in ve bütün âl ve ashabının üzerine olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : acizlik, güçsüzlük
alîl : hasta, hastalıklı
arz : yeryüzü, dünya
avâik : engeller
azametli : büyük, yüce
baht : talih, kader
dâvâ-yı halk : yaratma iddiası
halk etme : yaratma
haşir : öldükten sonra âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
icad : var etme, yapma
ihyâ : diriltme, hayat verme
inşa : yapma, vücuda getirme, yaratma
ittibâ-ı Kur’ân : Kur’ân’a uymak
ittihâd-ı İslâm : İslâm birliği
kâinat : evren, yaratılan herşey
kudret : güç, iktidar
kudret-i ezeliye : varlığının başlangıcı olmayan ve ezelden beri var olan Allah’ın kudreti
mâlik : sahip
manzume-i şemsiye : güneş sistemi
mariz : hasta, hastalıklı
merâtib : mertebeler, dereceler
mevt-âlûd : ölüm gibi, ölüm bulaşmış
nam : ad, ünvan
nevm : uyku
nisbeten : kıyasla, oranla
nücum : yıldızlar
risale : kitap
şümus : güneşler
tab etmek : yazmak, basmak
tagayyür : başkalaşma, değişme
tahallül : araya girme, dahil olma
tanzim etmek : düzenlemek
tedahül : içine girme, müdahale etme
unsur : madde, parça
uzuv : organ
vecize : kısa ve özlü sözler
zâtiye : kendisinden olan
zevil’ervâh : ruh sahiplari
Yükleniyor...