İHTAR: Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü hadîsiye bulunmuyor. Yazdığım hadîslerin lâfzında yanlışım varsa, ya tashih edilsin, veyahut “hadîs-i bilmânâdır” denilsin. Çünkü, kavl-i râcih odur ki, “Nakl-i hadîs-i bilmânâ caizdir.” Yani, hadîsin yalnız mânâsını alıp, lâfzını kendi zikreder. Madem öyledir; lâfzında yanlışım varsa, hadîs-i bilmânâ nazarıyla bakılsın.
• • •

Mu’cizât-ı Ahmediye (a.s.m.)

1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
هُوَ الَّذِۤى اَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفٰى باِللّٰهِ شَهِيدًا - مُحَمَّدٌرَسُولُ اللّٰهِ
3 ilâ âhir.

Risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) dair On Dokuzuncu Sözle Otuz Birinci Söz, nübüvvet-i Muhammediyeyi (a.s.m.) delâil-i kat’iye ile ispat ettiklerinden, ispat cihetini onlara havale edip, yalnız onlara bir tetimme olarak, On Dokuz Nükteli İşaretler ile, o büyük hakikatin bazı lem’alarını göstereceğiz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü hidayet ve hak din ile gönderen Odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah’ın Resulüdür.” Fetih Sûresi, 48:28-29.
Önceki Risale: On Sekizinci Mektup / Sonraki Risale: Yirminci Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ehâdis-i şerife : hadis-i şerifler; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketleri veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranışları
eimme-i hadîs : hadîs imamları
hadis : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hâdisât-ı risalet : peygamberlikle ilgili hâdiseler, olaylar
hadîs-i bilmânâ : mânâ itibariyle doğru olan hadîs
ihtar : hatırlatma, ikaz
kavl-i râcih : kabul ve tercih edilmiş söz
kütüb-ü hadîsiye : hadis kitapları
lâfız : kelime, söz
makbul (hadis) : hadis âlimleri tarafından amel edilebilir olarak kabul edilen hadis
mezâyâ : meziyetler, üstün özellikler
müştak : arzulu, istekli
nazar : görüş, bakış
risale : mektup, küçük çaplı kitap
sahih (hadis) : Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen hadis
tashih : düzeltme
umumen : genellikle
zikretmek : bildirmek, belirtmek
Yükleniyor...