On İkinci Mektup
2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَعَلٰى رُفَقَاۤئِكُمْ 3

Aziz kardeşlerim; O gece benden sual ettiniz; ben cevabını vermedim. Çünkü, mesâil-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik, münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini, Eczacı Efendinin isimlerini yazmış olduğu Sözlerde bulursunuz. Yalnız, kader ve cüz-ü ihtiyarîye ait Yirmi Altıncı Söz hatırıma gelmemişti, size söylememiştim. Ona da bakınız; fakat gazete gibi okumayınız.

Eczacı Efendinin o Sözleri mütalâa etmesini havale ettiğimin sırrı şudur ki: O çeşit meselelerdeki şüpheler, erkân-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. O Sözler ise, erkân-ı imaniyeyi tamamıyla ispat ederler.

BİRİNCİ SUALİNİZ: Hazret-i Âdem'in (a.s.) Cennetten ihracı ve bir kısım benî Âdem'in Cehenneme idhali ne hikmete mebnidir?

Elcevap: Hikmeti, tavziftir. Öyle bir vazife ile memur edilerek gönderilmiştir ki, bütün terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriyenin ve bütün istidâdât-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve mahiyet-i insaniyenin bütün esmâ-i İlâhiyeye bir âyine-i câmia olması, o vazifenin netâicindendir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla.
2 : "Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Selâm, sizin ve arkadaşlarınızın üzerine olsun.
Önceki Risale: On Birinci Mektup / Sonraki Risale: On Üçüncü Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyine-i câmia : kapsamlı ayna
aziz : izzetli, çok değerli, saygın
bahis : konu
benî Âdem : Âdemoğulları, insanlar
caiz : sakıncasız, uygun
cüz-ü ihtiyarî : insanın elindeki seçme gücü, irade
erkân-ı imaniye : imanın rükünleri, esasları
esmâ-i İlâhiye : Allah'ın isimleri
hikmet : sebep, gaye
idhal : sokulma, dahil edilme, girdirilme
ihrac : çıkarılma, çıkarma
inbisat : genişleme, yayılma
inkişaf : gelişme
istidâdât-ı beşeriye : insandaki potansiyel kabiliyetler, yetenekler
kader : Allah'ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, plânlaması
mahiyet-i insaniye : insanın mahiyeti, yapısı
mebnî : bina edilmiş, dayandırılmış
memur edilme : görevlendirilme
mesâil-i imaniye : imana dair meseleler
muhtasar : kısa, özet bir şekilde
münakaşa : tartışma
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
netâic : neticeler, sonuçlar
suret : şekil, biçim
tafsil : ayrıntı
tavzif : vazifelendirme, görevlendirme
terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriye : insanlığın mânevî ilerlemesi, yükselmesi
zaaf : zayıflık
Yükleniyor...