Ve de ki: Eğer senin kalbine bu nevi mesâilde şüpheler gelirse ve Sözlerden de cevabını bulmazsan, hususî bana yazarsınız.

Hem Eczacıya de ki: Merhum pederi hakkında gördüğü rüya için hatırıma şöyle bir mânâ geldi ki: Merhum pederi doktor olmak münasebetiyle, çok salih ve mübarek, belki velî insanlara faidesi dokunmuş ve ondan memnun olan ve menfaat gören o mübareklerin ervahları, onun vefatı hengâmında kuşlar suretinde, en yakın akrabası olan oğluna görünmüş; onun ruhuna şefaatkârâne bir hoşâmedî nev’inden bir istikbal ettikleri hatırıma geldi.

O gece burada beraber bulunan bütün dostlara selâm ve dua ederim.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  |
Önceki Risale: On Birinci Mektup / Sonraki Risale: On Üçüncü Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ervah : ruhlar
hengâmında : anında, esnasında
hoşâmedî : hoş geldin demek
hususî : özel
istikbal etmek : karşılamak
menfaat : fayda, yarar
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
mesâil : meseleler
nevi : çeşit, tür
peder : baba
salih : iyi işler yapan, dinin emirlerine uyan kimse
suret : şekil, görüntü
şefaatkârâne : şefaat edercesine
velî : Allah dostu
Yükleniyor...