İşte, şu hikmet-i dakikayı felsefe ve fen ve hikmet bilmediği içindir ki, şuursuz tabiatı ve kör tesadüfü ve câmid esbabı, şu gayet derecede alîmâne, hakîmâne, basîrâne faaliyete karıştırmışlar, dalâlet zulümatına düşüp nur-u hakikati bulamamışlar.

قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبوُنَ 1

رَبَّناَ لاَ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ 2

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى كاَشِفِ طِلْسِمِ كاَۤئِناَتِكَ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ الْمَوْجُوداَتِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ ماَداَمَ اْلاَرْضُ وَالسَّمٰوَاتُ 3

4 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursi

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Sen ‘Allah’ de, sonra da bırak onları, daldıkları batakta oynayıp dursunlar.” En’âm Sûresi, 6:91.
2 : “Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sapıklığa meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren Sensin, dua edip istediklerimizi bize bağışlayan Sensin.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:8.
3 : Allahım! Kâinatın tılsımını bizlere açan Efendimize ve âl ve ashabına, yer ve gökler devam ettikçe, mevcudatın zerreleri adedince salât ve selâm et.
4 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Yedinci Mektup / Sonraki Risale: On Dokuzuncu Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alîmâne : herşeyi çok iyi bilerek
basîrâne : görerek
câmid : cansız
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık, inkâr
esbab : sebepler
hadsiz : sonsuz, sınırsız
hakîmâne : hikmetle; bir maksat ve gayeye yönelik olarak, anlamlı ve tam yerli yerinde
hikmet : felsefe
hikmet-i dakika : dakik hikmet; ince ve derin olan İlâhî sebep, gaye
iftihar-ı mukaddes : mukaddes iftihar; her türlü kusur ve noksandan yüce bir iftihar ve övünç
iktiza : gerektirme
memnuniyet-i mukaddese : mukaddes memnuniyet; her türlü kusur ve noksandan yüce bir memnun oluş
nur-u hakikat : hakikat nuru, ışığı
suret : şekil, biçim
şuur : bilinç, idrak
tabiat : doğa, maddî âlem, canlı cansız bütün varlıklar
tabir caizse : ifadesi uygunsa
zulümât : karanlıklar
Yükleniyor...