Ve bunda bir şule-i i’câz parlıyor. Çünkü, fikr-i beşer, bu pek geniş sahifeyi ihata edemez ve karışamaz. Tesadüfün ise, bu mânidar ve hikmettar vaziyete eli ulaşamaz.

Dördüncü Nükteyi bir derece göstermek için yeni bir mushaf yazdırıyoruz ki, en münteşir mushafların aynı sahife, aynı satırlarını muhafaza etmekle beraber, san’atkârların lâkaytlığı tesiriyle adem-i intizama maruz kalan yerleri tanzim edip, tevafukatın hakikî intizamı inşaallah gösterilecektir; ve gösterildi.

اَللّٰهُمَّ يَامُنْزِلَ الْقُرْاٰٰنِ بِحَقِّ الْقُرْاٰٰنِ فَهِّمْنَاۤ اَسْرَارَ الْقُرْاٰٰنِ مَا دَارَ الْقَمَرَانِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اٰمِينَ1

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Ey Kur’ân’ı indiren Allahım! Kur’ân’ın hürmetine, Ay ve Güneş dönüp durdukça bize Kur’ân’ın esrarını tefhim et; kendisine Kur’ân’ı indirdiğin zâta ve bütün âl ve ashabına salât ve selâm et. Âmin.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adem-i intizam : düzensizlik
hakikî : asıl, gerçek
inşaallah : Allah izin verirse
intizam : düzen, tertip
lâkayt : kayıtsız, duyarsız, ilgisiz
maruz : tesiri altında olma, uğrama
muhafaza : koruma
mushaf : Kur’ân-ı Kerimin ciltli hâli
münteşir : yaygın olan
nükte : ince ve anlamlı söz
san’atkâr : san’at eseri ortaya koyan kimse
tanzim : düzenleme, düzene koyma
tesir : etki
tevâfukât : uygunluklar, münâsebet yakınlıkları
ihata : kapsama, kuşatma
mânidar : mânâlı, anlamlı
hikmettar : hikmetli; herşeyin hikmetle, yerli yerinde ve bir gaye ve faydaya yönelik yapılması
Yükleniyor...