Sekizinci Kısım olan Rumuzât-ı Semâniye


Sekiz Remizdir, yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, ilm-i cifrin mühim bir düsturu ve ulûm-u hafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i Kur’âniyenin mühim bir miftahı olan tevafuktur. İleride başka bir mecmuada neşredileceğinden buraya derc edilmedi.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

derc edilmek : yerleştirilmek
esrar-ı gaybiye-i Kur’âniye : Kur’ân’ın gizli sırları
ilm-i cifir : harflere verilen sayı değeri ile geleceğe veya geçen hadiselere, ibarelerden tarih veya isme dair işaretler çıkarma ilmi
remiz : işaret
risale : küçük çaplı kitap
Rumuzât-ı Semâniye : sekiz remiz, bölüm, işaret
tevafuk : denk gelme, uygunluk
ulûm-u hafiye : gizli ilimler; ancak peygambere vâris olan muhakkiklerce ve bir kısım hakikatlerin sırlarını bilen âlimlerce bilinen ilimler
Yükleniyor...