İşte bu mahsus maddelerde, garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa, gıybet, nasıl ateş odunu yer, bitirir; gıybet dahi a’mâl-i salihayı yer, bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi; o vakit

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَلِمَنِ اغْتَبْنَاهُ

1 demeli, sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse, “Beni helâl et” demeli.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى

2
Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allahım, bizi ve gıybetini ettiğimiz zâtı mağfiret et.” Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 1:87.
2 : Bâkî olan sadece Odur.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i saliha : Allah için yapılan iyi işler
caiz : sakıncasız
garazsız : başka bir niyet taşımaksızın
gıybet : birisinin ardından hoşlanmayacağı şekilde çekiştirme
maslahat : fayda
a’mâl-i saliha : Allah için yapılan iyi işler
caiz : sakıncasız
garazsız : başka bir niyet taşımaksızın
gıybet : birisinin ardından hoşlanmayacağı şekilde çekiştirme
maslahat : fayda
Yükleniyor...