Diğeri, İstanbul’da kırk binler hemşehrileri içinde ve herkesle görüşebilir bir vaziyette bırakılmış. Halbuki bu iki zât, benim gibi kimsesiz, yalnız değiller; maşâallah büyük nüfuzları var. Hem... Hem...

Halbuki, beni bir köye sokmuşlar, en vicdansız insanlarla beni sıkıştırmışlar. Yirmi dakikalık bir köye altı senede iki defa gidebildiğim gibi, o köye gitmek ve birkaç gün tebdil-i hava için ruhsat verilmediği bir derecede beni, muzaaf bir istibdat altında eziyorlar. Halbuki, bir hükûmet ne şekilde olursa olsun, kanunu bir olur. Köyler ve şahıslara göre ayrı ayrı kanun olmaz. Demek hakkımdaki kanun, kanunsuzluktur. Buradaki memurlar, nüfuz-u hükûmeti, ağrâz-ı şahsiyede istimal ediyorlar. Fakat Cenâb-ı Erhamürrâhimîne yüz binler şükrediyorum ve tahdis-i nimet suretinde derim ki:

Bütün onların bu tazyikat ve istibdatları, envâr-ı Kur’âniyeyi ışıklandıran gayret ve himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor, iş’âl ediyor, parlatıyor. Ve o tazyikleri gören ve gayretin hararetiyle inbisat eden o envâr-ı Kur’âniye, Barla yerine bu vilâyeti, belki ekser memleketi bir medrese hükmüne getirdi. Onlar beni bir köyde mahpus zannediyor. Zındıkların rağmına olarak, bilâkis, Barla kürsî-i ders olup, Isparta gibi çok yerler medrese hükmüne geçti.

اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى 1

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Rabbimin bu fazlından dolayı Allah’a hamdolsun.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ağrâz-ı şahsiye : şahsî, kötü maksat ve gayeler
bilâkis : aksine, tersine
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
ekser : pekçok
envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurları
hararet : sıcaklık
himmet : yardım
inbisat etme : genişleme, yayılma
istibdat : baskı, zulüm
istimal : kullanma
iş’al etmek : tutuşturmak, alevlendirmek
kürsî-i ders : ders kürsüsü
mahpus : hapsedilmiş
maşaallah : “Allah dilemiş ve ne güzel yapmış”
medrese : eğitim yapılan müessese, okul
muzaaf : katmerli, kat kat
nüfuz : etki, tesir
nüfuz-u hükûmet : hükûmetin etkisi
ruhsat : izin
suret : biçim, şekil
tahdis-i nimet : İlâhî nimeti şükrederek anlatma
tazyik : baskı
tazyikat : baskılar, sıkıştırmalar
tebdil-i hava : hava değişimi
zındık : dinsiz, inançsız
Yükleniyor...