Hülâsa: Ene, haddizatında bir hava, bir buhar gibi iken, verilen ehemmiyete göre mâyi haline gelir. Sonra ülfetle kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki, sahibini yutar. Halkı, esbabı da kendisine kıyas ederek Hâlıkın evâmirine mübarezeye başlar. Küçük âlemde, yani insanda ene, büyük insanda, yani kâinatta tabiata benziyor. İkisi de tâğutlardandır.

İ’lem eyyühe’l-aziz! Hayrat ve hasenâtın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucub, riyâ ve gösteriş iledir. Ve fıtrî olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıtâ bulur.

Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtrî ahvalin ölümüdür. Meselâ, tevâzua niyet onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izâle eder; feraha niyet onu uçurur; gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Ve hâkezâ, kıyas et.

İ’lem eyyühe’l-aziz! Kâinat bir şeceredir. Anâsır onun dallarıdır. Nebatat yapraklarıdır. Hayvanat onun çiçekleridir. İnsanlar onun semereleridir. Bu semerelerden en ziyadar, nurlu, ahsen, ekrem, eşref, eltaf Seyyidü’l-Enbiyâ ve’l-Mürselîn, İmâmü’l-Müttakîn, Habîbi Rabbü’l-Âlemîn Hazret-i Muhammed’dir.

عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ مَادَامَتِ اْلاَرْضُ وَالسَّموَاتُ 1
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Yer ve gökler devam ettikçe salâvatın en üstünü onun üzerine olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Zerre / Sonraki Risale: Onuncu Risale
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahsen : en güzel
ahval : haller, davranışlar
âlem : dünya, evren
amel : iş
anâsır : unsurlar (hava, su, toprak, ateş); bütün elementler
bizzat : kendisi
cihet : yön
ehemmiyet : değer, önem
ekrem : en cömert
eltaf : en lâtif, çok hoş ve güzel
ene : ben, benlik
esbab : sebepler
eşref : en şerefli, en üstün
evâmir : emirler
ferah : sevinç, rahat, huzur
fesad : bozulma
fıtrî : yaratılış gereği
gaflet : duyarsızlık, mânevî sorumluluklarından habersiz davranma hâli
gam : sıkıntı, üzüntü
Habîbi Rabbü’l-Âlem : Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın sevgilisi, Hz. Muhammed (a.s.m.)
haddizatında : esasen, aslında
hâkezâ : böylece, bunun gibi
Hâlık : herşeyi yaratan Allah
hasenât : sevaplar, iyilikler
hayrat : hayırlar, iyilikler
hayvanat : hayvanlar
hülâsa : kısaca, özet
i’lem eyyühe’l-aziz : ey aziz kadreşim bil ki
ifsad etmek : bozmak
İmâmü’l-Müttakîn : Allah’tan korkan takvalıların önderi
inkıtâ : kesinti
izâle etmek : gidermek, yok etmek
kâinat : evren
keder : sıkıntı
mâyi : sıvı
mübareze : karşı koyma, çarpışma
nebatat : bitkiler
riyâ : gösteriş
semere : meyve
Seyyidü’l-Enbiyâ ve’l-Mürselîn : nebî ve resûllerin reisi olan Peygamberimiz
şecere : ağaç
şuur : bilinç, anlayış, idrak
tabiat : doğa
tâğut : ibadet edilen bâtıl şey, put
tahfif etmek : hafifletmek
tekebbür : kibirlenme, büyüklenme
tevâzu : alçakgönüllülük
ucub : kendini beğenme
ülfet : alışkanlık
vicdaniyat : vicdanla hissedilenler
ziyadar : parlak, aydınlık
Yükleniyor...