Block title
Block content
Takdis ederiz o Zâtı ki, en büyük lûtfu en büyük azamete, en yüksek şefkati en yüksek ceberûta idhâl ettiği gibi, nihayetsiz kurbu nihayetsiz bu’d ile cem edip, zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle derece-i azametini bir derece göstermiştir.

İ’lem eyyühe’l-aziz! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mâl i salihadır. Sâlih amel ise, maddî ve mânevî hukuk-u ibâda tecavüz etmemekle, hukukullahı da bihakkın ifa etmekten ibarettir. Ecnebîlerden alınan maddî bilgiler, san’at ve terakkiyata âit ise, lâzımdır. Sefahete dair ise muzırdır.

اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَنَوِّرْ قُلُوبَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِنُورِ اْلاِيمَانِ وَالْقُرْاٰنِ وَنَوِّرْ بُرْهَانَ الْقُرْاٰنِ وَعَظِّمْ شَرِيعَةَ اْلاِسْلاَمِ، اٰمِينَ. 1
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Ey Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’ım! Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine rahmet et ve onların kalblerini iman ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Kur’ân’ın burhanlarını izhar et ve İslâm dinini yücelt. Âmin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Hubâb / Sonraki Risale: Habbe
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i saliha : güzel işler; dinin emir ve yasaklarına uygun davranışlar
bihakkın : hakkıyla, gerçek anlamıyla
cem etmek : toplamak
dair : ilgili, ait
derece-i azamet : büyüklük ve yüceliğin derecesi
ecnebî : yabancı
hukuk-u ibâd : kul hakları; borç, diyet, tazminat gibi özel menfaati ilgilendiren haklar
hukukullah : Allah’ı hakları; zekât, şer’î cezalar, keffaretler, farz ibadetler gibi genel menfaati ilgilendiren haklar
i’lem eyyühe’l-aziz : “Bil ey aziz, saygıdeğer kardeşim!” mânâsında muhatabı uyarmak ve dikkatini çekmek için kullanılan bir söz
ifa etmek : bir işi gerçekleştirmek, yerine getirmek
maddî : maddeyle alâkalı
muzır : zararlı
sâlih amel : faydalı, yararlı iş; dinin emir ve yasaklarına uygun davranış
sefahet : yasak zevk ve eğlencelere düşkünlük, beyinsizce davranış, budalalık
şems : güneş
tecavüz etmek : haddi aşmak, saldırmak, zulmetmek
terakkiyat : ilerlemeler, yükselmeler
tesis etmek : kurmak, yerleştirmek
uhuvvet : kardeşlik
zerre : en küçük madde parçası, atom
Yükleniyor...