Seyahatimde beni tanımayanlar kıyafetime bakıp, beni tâcir zannedip derlerdi ki:

Sual: Sen tâcir misin?
Cevap: Evet, tâcirim, hem de kimyagerim.

Sual: Nasıl?
Cevap: İki madde var, mezc ettiriyorum. Bir tiryak-ı şâfi, bir elektrik-i muzî tevellüd eder.

Sual: Nerede bulunur?
Cevap: Medeniyet ve fazilet çarşısında, cephesinde insan yazılan ve iki ayak üstünde olan sandık içindeki, üstüne kalb yazılan siyah ve pırlanta gibi parlak olan bir kutudadır.

Sual: İsimleri nedir?
Cevap: İman, muhabbet, sadâkat, hamiyet.
Ceride-i Seyyare,
Ebu Lâşey,
İbnüzzaman,
Ehu’l-Acâib,
İbn-u Ammi’l-Garâib,
Said Nursî
Bediüzzaman
• • •
« Önceki Sayfa  |
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cephe : yüz
Ceride-i Seyyare : seyyar gazete
Ebu Lâşey : hiçbir şeyin babası (çoluk-çocuk namına hiçbir şeyi olmayan)
Ehu’l-Acâib : acayip şeylerin rol kardeşi
fazilet : güzel ahlâk, üstünlük, erdem
hamiyet : din, aile, vatan, millet gibi değerleri koruma duygusu ve gayreti
İbn-u Ammi’l-Garâib : garip şeylerin amca oğlu
İbnü’z-zaman : zamanın çocuğu
muhabbet : sevgi
sadâkat : bağlılık, doğruluk
kimyager : kimyacı
tâcir : ticaretle uğraşan, tüccar
Yükleniyor...