Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, HAŞİYE hem mârifet, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri, beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

Ve hem hükûmet ve millet ve vatan, hem hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok fâidesi bulunan bu Kur’ân lemeatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur’a değil ilişmek, tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki, geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belâlara ve anarşistliğe bir sed olabilsin.

Salisen: Bu Ramazan-ı Şerifte, Kur’ân’ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddî ve mânevî sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telâş ettim. Birden Hüsrev’in şirin kalemiyle mu’cizatlı yazılan mu’cizatcüzler ve Hâfız Ali ve Tahirî’ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniyeyi birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur’âniyeyi onlardan dinlerken bütün ruh u canımla arzu ettim ve kast u azmettim ki, mümkün olduğu derecede aynı Hizbü’l-Ekber-i Kur’âniye gibi fotoğrafla mu’cizatlı Kur’ân’ımızı tab edeceğiz, inşaallah...
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Şayet biri biliyor, taallüm etmeye muhtaç değilse, ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.
1 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Takdim / Sonraki Risale: Yirmi Yedinci Mektuptan Mühim Parçalar
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hakikat : gerçek, esas; bir şeyin gerçek mahiyeti
izah : açıklama
haşiye : dipnot
taallüm etme : öğrenme
marifet : bilme ve tanıma
müştak : arzulu, çok istekli
mukabil : karşılık, denk gelen
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
temin etme : sağlama
hayat-ı dünyeviye ve siyasiye ve uhreviye : dünya hayatı, siyasî hayat ve âhiret hayatı
lemeat : parıltılar
dellâl : duyurucu, ilân edici
terviç : bir düşünceyi tutma, destekleme
neşr : yayımlama
kefaret : günahın bağışlanmasına vesile olan şey
müthiş : dehşet veren, korkutan
sed : engel
salisen : üçüncü olarak
Ramazan-ı Şerif : mübarek Ramazan ayı
elemli : acı veren, üzücü
meşgale : meşguliyet, iş
mu’cizat : mu’cizeler; insanların benzerini yapmakta âciz kaldıkları olağanüstü hâller, işler
cüz : kısım, parça
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, görünen olağanüstü hâl
suret : biçim, şekil
ders-i Kur’âniye : Kur’ân dersi
ruh u can : ruh ve can; çok büyük istek, bütün içtenlik
kast u azmetmek : kesin olarak amaçlayıp karar vermek
tab etmek : yazmak, basmak
Yükleniyor...