Elhasıl: İstemesini bilmediğim için maddî ve mânevi bütün rızk ve ihtiyaçlarımızın verilmesini, Üstadımın istemesini isteriz. Orada kardeşlerimizin, başta Üstadımız olarak, cümlesine ayrı ayrı selâmlarla sıhhat ve afiyette berdevam olmasını isteriz.
1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Talebeniz
Halil İbrahim
• • •

Risale-i Nur’un mühim erkânından bulunan ve bu aynı hakikat olan mektubunu bizlere gönderen Halil İbrahim kardeşimizin sözlerini âciz lisanım söylemeye ve âtıl kalemim yazmaya muktedir değilse de, her hususta bu mübarek kardeşimizin fikrine bütün ruh u canımla iştirak ediyorum. Hem kalbime bakıyordum, bu mektubu yazarken lisanıma tercüman olamayan kalbim de aynen bu medhe mânen iştirak edip, beraber o kardeşimle söyler gibi hissedip telezzüz ederim. Eğer söyleyebilseydim, ben de böyle söylerdim.
Feyzi
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âtıl : yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran
berdevam : devam etmekte
erkân : Risale-i Nur talebelerinin önde gelenleri
iştirak etmek : katılmak, bir şeyi ortaklaşa yapmak
iştirak : katılma
lisan : dil
muktedir : bir şeyi yapabilme, gücü yetme
muktedir : gücü yeten, yapabilen
ruh u can : bütün içtenlikle
telezzüz : lezzet alma
Yükleniyor...