2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ
Aziz, sıddık kardeşlerim; Leyle-i Miracın, aynı leyle-i Regaib gibi hiç inkâr edilmez bir tarzda, bir nevi mu’cize-i Ahmediye gibi bir kerametini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle ki: Nasıl evvelce yazdığımız gibi iki ay kuraklık içinde burada hiç yağmur gelmediği, güya leyle-i Regaibi bekliyor gibi o mübarek gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile kudsiyetini burada gösterdiği gibi, aynen öyle de, o geceden beri buraya bir katre yağmur düşmediği halde, yirmi günden sonra aynen Mirac gecesi birden bire öyle bir rahmet yağdı ki, dinsizlerde şüphe bırakmadı ki, Sahibü’l-Mirac, Rahmeten li’l-Âlemîn olduğu gibi, onun Mirac gecesi de bir vesile-i rahmettir. Hem ehl-i imanın imanlarını kuvvetlendirdiği gibi, meyusiyetlerini de bir derece izale etti.

Hal-i âlemi bilmiyorum, fakat hissediyorum ki: Ehl-i imân hem haricî birkaç tarafta tazyikat, hem dahilî endişeler ve kuraklıktan gelen derd-i maişet ve nokta-i istinadı dünyaca bulamamaktan, ehemmiyetli bir meyusiyetin tesiriyle, hattâ ibadete karşı bir fütur gelmişti. Birden Mirac gecesi, burada kerametiyle leyle-i Regaibin kerametini takviye ederek ehl-i imana bildirdi ki: “Siz sahipsiz değilsiniz. Kâinat kabzasında bulunan bir Zâtın, âleme rahmet gönderdiği bir istinadgâhınız vardır” diye meyusiyet ve endişelerini kısmen izale eyledi.

Hem Risale-i Nur’un bir silsile-i kerametini teşkil eden tevafuk, bu hadisede hiç tesadüfe havale edilmez bir tarzda üç-dört tevafukla, leyle-i Mirac ve leyle-i Regaib hürmetlerinde Risale-i Nur’un da bir hissesi var olduğunu gördük.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem : dünya, kâinat
aziz : çok değerli, izzetli
dahilî : içte
derd-i maişet : geçim derdi
ehl-i iman : Allah’a ve ondan gelen her şeye inananlar, mü’minler
emsalsiz : benzersiz, eşsiz
fütur : usanç, gevşeklik
hal-i âlem : âlemin içinde bulunduğu durum; zamanın gidişatı
harici : dışta
havale etmek : göndermek
hürmet : saygınlık
istinadgâh : dayanak, sığınak
izale etmek : gidermek, ortadan kaldırmak
kabza : el
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
katre : damla
keramet : ikram, bağış; Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil
kudsiyet : kutsallık, mukaddes bir değeri olma
Leyle-i Mirac/Mirac Gecesi : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Miraca çıktığı gece; Recep ayının yirmi yedinci gecesi
leyle-i Regaib : Regaib Gecesi; Recep ayının ilk Cuma gecesi
meyusiyet : ümitsizlik
mu’cize-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mu’cizesi
nevi : tür, çeşit
nokta-i istinad : dayanak noktası
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
Rahmeten li’l-Âlemîn : âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (a.s.m.)
Sahibü’l-Miraç : Miracın sahibi; Hz. Muhammed (a.s.m.)
sıddık : çok doğru ve bağlı
silsile-i keramet : zincirleme olarak peşpeşe gelen kerametler
tazyikat : baskılar, sıkıştırmalar
teşkil eden : oluşturan, meydana getiren
tevafuk : denk gelme, uygunluk
vesile-i rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan vesilesi; yağmur vesilesi
Yükleniyor...