Birinci tevafuk: İptida ve intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediyenin ünvanları olan leyle-i Regaib ve leyle-i Mirac bu kuraklık zamanında kesretli rahmette tevafuklarıdır.

İkinci tevafuk: Bugünlerde Hüsrev’in tevafuklu yazdığı Mirac Risalesini burada Risale-i Nur talebeleri şevke gelip aynen tevafukunu, hattâ yedi “fakat, fakat, fakat” kelimelerinin parlak tevafukunu gösteren nüshaları yazdılar, bitirdiler. Ben de tashih ediyordum, başkaları da okuyordular. Birden Mirac gecesi kesretli rahmetiyle gelmesi, Risale-i Nur’un yazılması ve Hüsrev’in Mirac Risalesi ve intişarı dahi bir vesile-i rahmet olduğunu talebelerine bir kanaat verdi. İki-üç tevafuk daha var. Bize kat’î kanaat veriyor ki, tesadüf içinde yoktur. Doğrudan doğruya bu muannid zamanda şeâir-i İslâmiyenin ehemmiyetlerini göstermeye bir işarettir. Umum kardeşlerime selâm ve Miraclarını tebrik ederim.

1 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî
Evet, Üstadımızı tasdik ediyoruz.
Mehmed, Mehmed, Osman, İbrahim, Ceylan, Hayri v.s.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

intiha-i terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediye : Hz. Peygamberin (a.s.m.) hayatı süresince katettiği mânevî mertebelere yükselme ve ilerlemesinin en son noktası
intişar : yayılma, yazılı bir eserin basılıp insanlara yayılması
iptida : başlangıç
kat’î : kesin
kesretli : çok fazla
leyle-i Mirac/Mi’rac Gecesi : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Miraca çıktığı gece; Recep Ayının yirmi yedinci gecesi
leyle-i Regaib : Regaib Gecesi; Recep ayının ilk Cuma gecesi
Mirac Risalesi : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselmesini anlatan risale; Sözler’de geçen Otuz Birinci Söz
muannid : inatçı, inanmamakta direnen
nüsha : yazılı bir şeyden çıkarılan suret, kopya
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan; yağmur
şakirt : öğrenci, talebe
şeâir-i İslâmiye : İslâma sembol olmuş iş ve ibâdetler
tashih etmek : düzeltmek
tevafuk : denk gelme, uygunluk
umum : bütün
vesile-i rahmet : İlâhî şefkat, merhamet, ihsan vesilesi
Yükleniyor...