Üçüncü Remiz: Hizmet-i Kur’âniyedeki arkadaşların bir kısmı “hâfız” lâkabıyla, bir kısmı “muhlis” kelimesiyle işaret edildiği gibi, “sâdık” kelimesinde Süleyman ve Bekir’e işaret olunmakla beraber, aynen onlar gibi sadâkatte mümtaz ve kalemi bir elmas kılınç gibi Âsım’a dahi işaret ediyor. Hem makamıyla beraber fedâkâr arkadaşların altıncı olduğuna işaret ediyor.

Âsım gibi elmas kalemli Ahmed Hüsrev’i 1 تَعِيطُ سَعِيدًا cümlesi beşinci gösteriyor. Re’fet Bey 2 صَادِقًا بِمَحَبَّتِى cümlesiyle makamına işaretle Âsım gibi altıncı arkadaş olduğunu altı fark ile göstermiştir. Ve hâkezâ, sâir has arkdaşalar da içinde mündericdir.

Hatta تَعِيشُ سَعِيدًا’deki “saîd” kelimesinde beş-altı kardeşlerim dahil olduğu bence kat’î bir sûrette tahakkuk etmiştir.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Geçiminde de mes’ud olacaksın.
2 : Benim muhabbetimde de sâdık olacaksın.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hâfız : Kur’ân’ı ezberlemiş
has : husûsi, özel; hâlis; kıymetli olan ve ileri gelen mühim yakınlar topluluğu
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hizmeti
muhlis : samimi, ihlâslı; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözeten
mümtaz : seçkin, üstün
münderiç : içinde bulunan
remiz : ince işaret
sadakat : bağlılık, sebat
sâdık : bağlı, sadakat gösteren
saîd : mutlu, mesut
sâir : diğer, başka
tahakkuk etme : gerçekleşme
Yükleniyor...