Hem Risale-i Nur’un suhuletle intişarının bir kerametini, bu mektubu yazdığımız zamanda ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük. Şöyle ki: Ehemmiyetli yedi sekiz risale ve İşârât-ı Kur’âniye Şuaını mühim bir mektupla beraber bir torbada, ehemmiyetli bir kardeşimize, bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda böyle eserleri, münafıklar ve casuslar haber almadan, emin bir elle beş gün sonra elimize geçti. Kanaatimiz geldi ki, bir inâyet bizi himaye ediyor.

Hem Risale-i Nur hakkında inâyet-i Rabbaniyenin lâtif bir himâyeti de şudur ki: Karanlık bir vaziyette, korkutan bir zamanda, casusların ve taharrî memurlarının tecessüsleri Üstadımızın menzilini sarması dakikasında, bir fare, Üstadımızın bir çorabını aldı. Ne kadar aradık, hiçbir yerde bulamadık. O farenin yuvasını gördük; kabil değil çorap oraya giremez. İki gün sonra gördük ki, o hayvan o çorabı getirmiş, öyle yere ki, saklanmış ve muhteviyatı unutulmuş olan mahrem mektupların ve evrakların tam yanında bırakılmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek, soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki bir adam ancak o işi yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından, Üstadımız dedi: “Bu mektupları oradan kaldıracağız.”

Biz onlara baktık, gerçi siyasetle alâkaları yoktur. Fakat vehham casuslara, aleyhimizde habbeyi kubbe yapmaya ehemmiyetli bir vesile olurdu. Biz hem onları, hem daha bahaneye medar olabilen başka şeyleri kaldırdık. O heyecanımızdan casuslar haber alıp anladılar ki, hazırlandık. Daha hücum etmeden, yalnız ikinci gün Emin, elinde bir torbayla menzile girdi. Tam arkasında karakol komiseri, gizli, hissettirmeden girdi. Emin’in elinde, kitaplar yerinde yoğurdu gördü, tavrını değiştirdi.

Elhasıl: Risaletü’n-Nur’un intişarına karşı gelen düşman ve casuslara mukabil bir tek fare çıktı, plânlarını zîr ü zeber etti.
(Evet) Tevfik, (Evet) Ahmed, (Evet) Tahsin,
(Evet) Hilmi, (Evet) Feyzi, (Evet) Said Nursî
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

elhasıl : özetle, kısaca
habbeyi kubbe yapma : bir şeyi olduğundan çok büyük gösterme, çok abartma
himaye etme : koruma
himâyet : koruma
inâyet : Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inâyeti, yardımı
intişar : yayılma
İşârât-ı Kur’âniye Şuaı : Birinci Şua
kabil : mümkün, olabilir
kat’î : kesin olarak
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hâl ve fiil
lâtif : ince, güzel, hoş
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen, sır
medar : sebep, vesile
menzil : yer, mekân, ev
muhteviyat : içindekiler
mukabil : karşılık
münafık : iki yüzlü, inanmadığı halde inanmış görünen kimse
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
suhulet : kolaylık
taharrî : araştırma, inceleme
tecessüs : gizlice araştırma
vehham : aşırı derecede vehimli, kuruntulu
zîr ü zeber : alt üst, darma dağınık
Yükleniyor...