Lemeât

مِنْ بَيْنِ هِلاَلِ صَوْمٍ وَهِلاَلِ الْعِيدِ 1

Çekirdekler Çiçekleri

Risale-i Nur şakirtlerine küçük bir mesnevî ve imanî bir divandır.

Müellifi: Bediüzzaman Said Nursî

Tenbih

BU Lemeât namındaki eserin, sair divanlar gibi, bir tarzda, bir iki mevzu ile gitmediğinin sebebi, eski eserlerinden Hakikat Çekirdekleri namındaki kısacık vecizeleri bir derece izah etmek için hem nesir tarzında yazılmış, hem de sair divanlar gibi hayalâta, mizansız hissiyata girilmemiş olmasıdır. Baştan aşağıya mantık ile hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olarak, yanında bulunan biraderzadesi gibi bazı talebelerine bir ders-i ilmîdir, belki bir ders-i imanî ve Kur’ânîdir. Üstadımızın baştaki ifadesinde dediği gibi, biz de anlamışızdır ki, nazma ve şiire hiç meyli ve onlarla iştigali de yoktur. 2 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ sırrının bir nümunesini gösteriyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Ramazan hilâli ile bayram hilâli arasından doğmuştur
2 : “Biz ona şiir öğretmedik.” Yâsin Sûresi, 36:69.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Otuz Üçüncü Söz / Sonraki Risale: Konferans
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

biraderzade : kardeş oğlu, yeğen
ders-i ilmî : ilim dersi
ders-i imanî ve Kur’ânî : iman ve Kur’ân’la ilgili ders
divan : şiir ya da manzume kitabı; klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinin toplândığı kitap
hakaik-i Kur’âniye ve imaniye : Kur’ân ve iman hakikatleri
hakikat : doğru, gerçek
hayalât : hayaller
hissiyat : hisler, duygular
iştigal : meşgul olma
izah : açıklama
lemeât : parıltılar
mesnevî : her beyti ayrı kafiye olan manzum eser
mevzu : konu
meyl : eğilim, istek, arzu
mizan : ölçü
müellif : telif eden, yazan
nam : ad
nazm : kafiyeli, vezinli söz; şiir
nesir : düz yazı
nümune : örnek
sair : diğer, başka
şakirt : talebe
tenbih : uyarı
vecize : kısa ve özlü söz
Yükleniyor...