Hem başlarında اَلْحَمْدُ ِللهِ 1 veyahut سَبَّحَ 2 ve يُسَبِّحُ 3 bulunan sûrelerin başlarına dikkat et. Ta bu sırr-ı azîmin şuâını göresin.

Hem الۤمۤ4 lerin ve الۤرٰ 5 ların ve حٰمۤ 6 lerin fâtihalarına bak, Kur’ân’ın, Cenâb-ı Hakkın yanında ehemmiyetini bilesin.

Eğer şu Dördüncü Esasın kıymettar sırrını fehmettinse, enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu ve ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük bir velî, hiçbir nebînin derecesine yetişmediğinin sırrını anlarsın. Hem Kur’ân’ın azametini ve izzet-i kudsiyetini ve ulviyet-i i’câzının sırrını anlarsın. Hem Miracın sırr-ı lüzumunu, yani ta semâvâta, ta Sidretü’l-Müntehâya, ta Kab-ı Kavseyne gidip, اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 7 olan Zât-ı Zülcelâl ile münacat edip, tarfetü’l-aynda yerine gelmek sırrını anlarsın. Evet, şakk-ı kamer nasıl ki bir mucize-i risaletidir; nübüvvetini cin ve inse gösterdi. Öyle de, Mirac dahi bir mucize-i ubûdiyetidir; habibiyetini ervah ve melâikeye gösterdi.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهِ كَمَا يَلِيقُ بِرَحْمَتِكَ وَبِحُرْمَتِه اٰمِينِْ 8

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Fâtiha Sûresi, 1:2; Enâm Sûresi, 6:1; Kehf Sûresi, 18:1; Sebe Sûresi, 34:1; Fâtır Sûresi, 35:1.
2 : Hadîd, Sûresi, 57:1, Haşir Sûresi, 59:1; Saf Sûresi, 61:1; A’lâ Sûresi, 87:1.
3 : Cum’a Sûresi, 62:1; Teğâbün Sûresi, 64:1.
4 : Bakara Sûresi, 2:1; Âl-i İmran Sûresi, 3:1; Ankebût Sûresi, 29:1; Rûm Sûresi, 30:1; Lokman Sûresi, 31:1; Secde Sûresi, 32:1.
5 : Yûnus Sûresi, 10:1; Hûd Sûresi, 11:1; Yûsuf Sûresi, 12:1; İbrahim Sûresi, 14:1; Hicr Sûresi, 15:1.
6 : Mü’min Sûresi, 40:1; Fussilet Sûresi, 41:1; Şûrâ Sûresi, 42:1; Zuhruf Sûresi, 43:1; Duhân Sûresi, 44:1; Câsiye Sûresi; 45:1; Ahkaf Sûresi, 46:1.
7 : “(Allah) ona şahdamarından daha yakın.” Kaf Sûresi, 50:16.
8 : Allahım! Senin rahmetine ve onun hürmetine nasıl yaraşırsa, ona ve âline öylece salât ve selâm olsun. Âmin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Birinci Söz / Sonraki Risale: On Üçüncü Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

azamet : büyüklük
cin ve ins : cinler ve insanlar
ekser : pekçok
enbiya : peygamberler
ervah : ruhlar
fâtiha : başlangıç
fehmetmek : anlamak
habibiyet : sevgililik
ilham : Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ
izzet-i kudsiyet : mukaddesliğinin izzeti, yüceliği
Kab-ı Kavseyn : Cenab-ı Hakka en yakın olan makam; Peygamberimiz Miracda bu makamda bizzat Allah’la görüşmüştür
küllî : kapsamlı
melâike : melekler
Mirac : Peygamberimizin (a.s.m.) Allah’ın huzuruna yükselişi ve bütün kâinat âlemlerini gezdiği yolculuk
mu’cize-i risalet : peygamberlik mu’cizesi
mu’cize-i ubûdiyet : kulluk mu’cizesi
münacat : dua, yakarış
nebî : peygamber
nübüvvet : peygamberlik
semavat : gökler
sırr-ı âzim : büyük sır
sırr-ı lüzum : gerekliliğin sırrı
Sidretü’l-Müntehâ : yedinci kat gökte olduğu rivâyet edilen ve Cebrail’in (a.s.) çıkabildiği en son makam
şakk-ı kamer : Ay’ın ikiye bölünmesi mu’cizesi
şuâ : ışın, güçlü ışık hüzmesi
tarfetü’l-ayn : bir göz açıp kapayıncaya kadar olan an
ulvî : yüce, yüksek
ulviyet-i i’câz : mu’cizeliğin yüceliği
vahy : Allah tarafından gelen emir ve yasaklar
velî : Allah dostu
Zât-ı Zülcelâl : sonsuz haşmet sahibi olan Zât, Allah
Yükleniyor...