İkinci Levha


Ehl-i hidayet ve huzurun hakikat-i dünyalarına işaret eder levhadır.

Demâ gaflet zevâl buldu,Ve nur-u Hak ayan gördüm.
Vücut burhan-ı Zât oldu,Hayat, mir’ât-ı Haktır, gör.
Akıl miftah-ı kenz oldu,Fenâ, bâb-ı bekàdır, gör.
Kemâlin lem’ası söndü,Fakat şems-i cemâl var, gör.
Zevâl ayn-ı visal oldu,Elem ayn-ı lezzettir, gör.
Ömür nefs-i amel oldu,Ebed ayn-ı ömürdür, gör.
Zalâm zarf-ı ziya oldu,Bu mevtte hak hayat var, gör.
Bütün eşya enîs oldu,Bütün asvat zikirdir, gör.
Bütün zerrat-ı mevcudatBirer zâkir, müsebbih gör.
Fakrı kenz-i gınâ buldum,Aczde tam kuvvet var, gör.
Eğer Allah’ı buldunsaBütün eşya senindir, gör.
Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isenOnun mülkü senindir, gör.
Eğer hodbin ve kendi nefsine mâliksenBilâ-addin belâdır, gör,
Bilâ-haddin azaptır, tad,Bilâ gayet ağırdır, gör.
Eğer hakikî abd-i hüdâbin isen,Hudutsuz bir safâdır, gör,
Hesapsız bir sevap var, tad,Nihayetsiz saadet gör.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd-i hüdâbin : Cenab-ı Hakkı tanıyan kul
asvat : sesler
ayan : aşikâr, belli
ayn-ı ömür : hayatın tâ kendisi
ayn-ı visal : kavuşmanın tâ kendisi
bâb-ı bekà : sonsuzluk kapısı
bilâ-addin : sayısız
bilâ-haddin : sınırsız
burhan-ı Zât : Cenab-ı Allah’ın varlığının delili
demâ : her zaman
ehl-i hidayet ve huzur : doğru ve hak yolda ve huzurda olanlar
enîs : canayakın, dost
fenâ : yokluk, ölümlülük
gaflet : umursamazlık, duyarsızlık; âhirete, Allah’ın emir ve yasaklarına duyarsız davranma hâli
hakikat-i dünya : dünyanın gerçeği
hodbin : bencil
kemâl : mükemmellik, kusursuzluk
kenz-i gınâ : zenginliğin hazinesi
lem’a : parıltı
Mâlik-i Mülk : bütün mülkün gerçek sahibi olan Allah
memlûk : köle, kul
miftah-ı kenz : hazinenin anahtarı
mir’ât-ı Hak : Hakkın aynası
müsebbih : tesbih eden
nefis : kişinin kendisi
nefs-i amel : amelin kendisi
nur-u Hak : Cenab-ı Hakkın nuru
safâ : gönül hoşnutluğu
şems-i cemâl : güzelliğin güneşi
vücut : varlık
zâkir : zikreden
zalâm : karanlıklar
zarf-ı ziya : ışığın kılıfı
zerrat-ı mevcudat : varlıkların zerreleri
zevâl : sona erme
Yükleniyor...