هُوَ الرَّاحِمُ الشَّافِى لَهُ الشُّكْر ُوَالثَّنَاۤءُسَمِيعُ الشَّكَايَا وَالدُّعَاۤءِ لِخَلْقِهِ
هُوَ الْغَفَّارُ الرَّحِيمُ لَهُ الْعَفْوُ وَالرِّضَاۤءُغَفُورُ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبُ لِعَبْدِهِ

1

Ey nefsim! Kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki:
Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim; gayr istemem.
İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.
Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Mahlûkatının şikâyet ve duâlarını işiten Odur. Merhamet eden O, şifâ veren O; şükür ve senâ Ona mahsustur. Kullarının hatâ ve günahlarını bağışlayan da Odur. Gaffâr Odur, Rahîm O; af da, rızâ da Ondandır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âciz : güçsüz
fâni : geçici, ölümlü
gayr : başkası
hiç ender hiç : hiç içinde hiç
mevcudat : varlıklar
nefis : kişinin kendisi
Rahmân : kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah
şems-i sermed : Sonsuz Güneş; bu tabir, her şeyi nurlandıran Allah için benzetme olarak kullanılır
umumen : bütünüyle
yâr-ı bâki : ebedî dost, sonsuz sevgili
zerre : atom, en küçük madde parçası
Yükleniyor...