Zeylin Birinci Parçasını okumak için tıklayınız

Zeylin İkinci Parçası


Baştaki âyetin mu’cizâne işaret ettikleri dokuz tabaka berahin-i haşriyeye dair ‘Dokuz Makam’dan ‘Birinci Makam’:

فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ - يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيِى اْلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ     تُخْرَجُونَ  1

olan fıkradaki ferman-ı haşre dair buradaki gösterdiği bürhan-ı bâhiri ve hüccet-i kàtıabeyan ve izah edilecek inşaallah.HAŞİYE-1

Zeylin İkinci Parçasını okumak için tıklayınız

Zeylin Üçüncü Parçasını okumak için tıklayınız

Zeylin Dördüncü Parçasının İlk Kısmını okumak için tıklayınız

Zeylin Dördüncü Parçasının İkinci Kısmını okumak için tıklayınız

Zeylin Beşinci Parçasını okumak için tıklayınız

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah’ı tesbih edip namaz kılın. Ölüden diriyi, diriden ölüyü O çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü O diriltir. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.” Rum Sûresi, 30:17-19.
HAŞİYE-1 : O makam daha yazılmamış.
HAŞİYE-2 : Hayat meselesi haşre münasebeti için buraya girmiş. Fakat hayatın âhirinde kader rüknüne işareti pek ince ve derindir.
« Önceki Sayfa  |
Önceki Risale: Dokuzuncu Söz / Sonraki Risale: On Birinci Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhirinde : sonunda
azamet : büyüklük, yücelik
berahin-i haşriye : haşre ait deliller
beyan : açıklama
bürhan-ı bâhir : çok açık delil
elemli : sıkıntılı, acı verici
erkân : esaslar, şartlar
fâni : gelip geçici, ölümlü
ferman-ı haşr : haşirle ilgili ferman, buyruk
fıkra : bölüm
hakikat-i âliye : yüce gerçek
hassa : özellik
hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
hayat-ı ebediye : sonsuz âhiret hayatı
hayat-ı uhreviye : âhiret hayatı
hikmet-i hilkat : yaratılış gayesi
hüccet-i kàtıa : kesin delil
inşaallah : Allah’ın izniyle
izah : açıklama
kader : Allah’ın meydana gelecek hadiseleri olmadan önce takdir etmesi, planlaması
kâinat : evren, yaratılmış herşey
lem’a : parıltı
mahiyet : özellik, esas, içyüz
mu’cizâne : mu’cizeli bir şekilde
münasebet : ilişki, bağlantı
münhasır : ait
nükte : ince anlamlı söz
remz : işaret
rükn : esas, şart
şecere : ağaç
şecere-i hayat : hayat ağacı
tahakkuk : gerçekleşme
zeyl : ilâve, ek
Yükleniyor...