Otuz İkinci Söz

Şu Söz Üç Mevkıftır

Yirmi İkinci Sözün Sekizinci Lem’asını izah eden bir zeyildir.

Mevcudat-ı âlem vahdâniyete şehadet ettikleri elli beş lisandan -ki Katre risalesinde onlara işaret edilmiş- birinci lisanına bir tefsirdir ve لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا âyetinin pek çok hakaikinden, temsil libası giydirilmiş bir hakikattir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Otuz Birinci Söz / Sonraki Risale: Otuz Üçüncü Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

hakaik : gerçekler, doğrular
hakikat : gerçek, doğru
izah eden : açıklayan
Katre Risalesi : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer almaktadır
kelâm-ı tevhidî : Allah’ın birliğini ifade eden söz
libas : elbise
lisan : dil
mevcudat-ı âlem : kâinattaki varlıklar
mevkıf : bölüm, kısım, durak
şehadet : şahitlik, tanıklık
tefsir : açıklama, yorum
temsil : kıyaslama tarzında benzetme, analoji
tevhid : birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
vahdâniyet : Allah’ın birliği
zeyil : ilâve, ek
Yükleniyor...